xiaozhaosky的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/xiaozhaosky

博文

读博是赌博吗

已有 3674 次阅读 2013-12-13 13:17 |系统分类:观点评述

对于这个问题,总是有疑问。特列出下列疑问,请各位判断是否是一场赌博?


1、在中国,读博在许多高校,导师不重视,毕业后可能根本没学到什么?

2、导师 是负责,可选题没选好,多少年没结果,毕业不了或 毕业,在专业领域也没像样文章,如何往下混?

3、女博士毕业,却失去找对象最佳机遇,又有啥意思?

3、读了多年书,一边是一直交学费,一边是失去赚钱机遇,经济成本巨大,家庭也跟着受累(指普通家庭),毕业找不到太好工作,哎。。?

4、有人说读博不一定搞科研,事实是极少数精英在搞科研。那读博又能提高多少个人素质来做其他工作呢?

。。。。。

。。。。。


中国学生缺少的就是独立思考,都有的就是盲目攀比。读博亦是如此。请诸位思考,讨论。


当然,国情如此,斯人也没办法。------------------------------------------------

附上“博士”的历史渊源,珍惜博士,共勉。


中国古代学官名。始于战国。秦始皇时有博士七十人,六艺、诸子、诗赋、术数、方伎、占梦皆立博士。汉承秦制,诸子百家都有博士。文帝时始置《书》、《诗》的一经博士,并立诸子传记博士,有博士七十余人。景帝时置《春秋》博士。汉武帝时罢黜百家,独尊儒术,罢传记博士,又为《易》和《礼》增置博士,与文景时所立《书》、《诗》、《春秋》合为五经博士。汉宣帝时增置博士为十二人:《易》为施、孟、梁丘;《书》为欧阳,大、小夏候;《诗》为齐、鲁、韩;《礼》为后氏;《春秋》为公羊、谷梁(一说谷梁未立)。元帝时立京氏《易》为博士,不久即罢废。平帝时立《左氏春秋》、《毛诗》、《逸礼》、《古文尚书》为博士,其后又增立《乐经》、为六经博士,经各五人,共三十人。新莽时,《周官经》六篇,刘歆置博士。东汉光武帝取消古文经博士,复立今文五经博士十四人:《易》四,施、孟、梁丘、京氏;《尚书》三,欧阳,大、小夏侯;《诗》三,鲁、齐、韩;《礼》二,大、小戴氏;《春秋》二,《公羊》严、颜氏。后立《春秋》左氏、谷梁为博士,不久废除。博士的职务,原为通古今,备皇帝顾问,掌《诗》、《书》、百家语,教授弟子,兼议典礼政事,西汉还奉使巡视民间风俗习惯。汉武帝立五经博士,并置弟子员,其性质遂由顾问转为教学。东汉以后,此制渐废,专授经学和议典礼,近似官方儒学的领导人。其俸禄汉初为四百石,宣帝时增为比六百石。秦、西汉时博士之长称仆射,东汉改称祭酒,秩六百石。两汉博士对经学的建立和发展起了重要作用,产生了很大影响。

 

魏晋南朝战乱不已,士大夫崇尚玄学,清谈文辞诗赋,经学颇受冷落,学校时兴时废,故博士选举不精,迁升有限,率皆粗疏之人。口语中博士也往往与师长同义,不再专指学官。北魏道武帝入主中原后,推行汉化,力倡儒学,在平城立太学,置五经博士。献文帝时又立州郡学,各设博士、助教。孝文帝迁都洛阳后,立国子学、太学、四门小学,皆设博士。隋唐学校制度继北魏之后又有进一步发展。自秦以来,博士皆隶太常。隋初乃令国子寺不隶太常。唐代学校较完备。中央有门下省的弘文馆,东宫的崇文馆,国子监的国子学、太学、四门学、律学、书学、算学。二馆设学士,其余各学皆设博士、助教。地方诸州府亦设博士及助教。此外中央和地方皆有医学,亦设博士、助教。学校是科举的基础,隋唐的博士在科举制的建立和发展中起了重要作用。此后,直至清代,学校制度大体沿唐之旧,博士之名亦沿用至清。乃至近代,学官改称教习、教员等,遂无博士之职。https://blog.sciencenet.cn/blog-629023-749475.html

上一篇:将心比心,改善医患关系——记就医
下一篇:北大“黄晓军”论文被撤销
收藏 IP: 124.16.64.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (1 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-5-30 22:25

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部