jzhy的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/jzhy

博文

【新】复杂网络期刊2011影响因子列表

已有 4574 次阅读 2012-6-30 15:19 |系统分类:科研笔记| 期刊, 影响因子, 2011

 期刊名  IF
 REV MOD PHYS  43.933
 PHYS REP  20.394
 NEW J PHYS  4.177
 PHYS REV LETT  7.37
 PHYS REV E  2.255
 EPL-EUROPHYS LETT(EPL)  2.171
 J. Stat. Mech.  1.727
 PHYS LETT A  1.632
 J. Phys. A  1.564
 EUR PHYS J B  1.534
 PHYSICA A  1.373
 SCI CHINA SER G  1.413
 CHINESE SCI BULL  1.321
 cpb  1.376
 cpl  0.731
 acs  0.653
 ijmpc  0.57
 ijmpb  0.324
MPLB:0.474


https://blog.sciencenet.cn/blog-564307-587504.html


下一篇:目前Physica A被引用次数最多的10篇论文中属于中国人发的有几篇
收藏 IP: 122.71.134.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (3 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-10-8 06:00

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部