wbb121的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/wbb121

博文

16S rRNA常用引物

已有 5419 次阅读 2019-2-18 09:10 |个人分类:生物数据|系统分类:科研笔记| 16S rRNA, primer, primer

Primer nameSequence (5'-3')
8FAGA GTT TGA TCC TGG CTC AG
U1492RGGT TAC CTT GTT ACG ACT T
928FTAA AAC TYA AAK GAA TTG ACG GG
336RACT GCT GCS YCC CGT AGG AGT CT
1100FYAA CGA GCG CAA CCC
1100RGGG TTG CGC TCG TTG
337FGAC TCC TAC GGG AGG CWG CAG
907RCCG TCA ATT CCT TTR AGT TT
785FGGA TTA GAT ACC CTG GTA
805RGAC TAC CAG GGT ATC TAA TC
533FGTG CCA GCM GCC GCG GTA A
518RGTA TTA CCG CGG CTG CTG G
27FAGA GTT TGA TCM TGG CTC AG
1492R

CGG TTA CCT TGT TAC GAC TT

7F
CAG AGT TTG ATC CTG GCT
1540RAGG AGG TGA TCC AGC CGC A
516FTGC CAG CAG CCG CGG TA
1510RGGT TAC CTT GTT ACG ACT Thttps://blog.sciencenet.cn/blog-3388297-1162759.html

上一篇:[转载]整理的相对全、较稳定谷歌镜像wiki镜像
下一篇:简并碱基符号对应表

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-5-25 11:03

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部