ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB2023年第8期编辑推荐文章

已有 267 次阅读 2023-9-6 15:51 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

B.jpg

CPB2023年第8期编辑推荐文章,敬请关注!


COVER

Electric modulation of anisotropic magnetoresistance in Pt/HfO2-x/NiOy/Ni heterojunctions

Xiaoyu Ye(叶晓羽), Xiaojian Zhu(朱小健), Huali Yang(杨华礼), Jipeng Duan(段吉鹏), Cui Sun(孙翠), and Run-Wei Li(李润伟)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087305

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Atomistic simulations of graphene origami: Dynamics and kinetics

Panpan Zhang(张盼盼), Haihong Jia(贾海洪), Yan-Fang Zhang(张艳芳), and Shixuan Du(杜世萱)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087107

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Single crystal growth and electronic structure of Rh-doped Sr3Ir2O7

Bingqian Wang(王冰倩), Shuting Peng(彭舒婷), Zhipeng Ou(欧志鹏), Yuchen Wang(王宇晨), Muhammad Waqas, Yang Luo(罗洋), Zhiyuan Wei(魏志远), Linwei Huai(淮琳崴), Jianchang Shen(沈建昌), Yu Miao(缪宇), Xiupeng Sun(孙秀鹏), Yuewei Yin(殷月伟), and Junfeng He(何俊峰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087108

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Chiral current regulation and detection of Berry phase in triangular triple quantum dots

Yue Qi(齐月), Yi-Ming Liu(刘一铭), Yuan-Dong Wang(王援东), Jian-Hua Wei(魏建华), and Zhen-Gang Zhu(朱振刚)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087304

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Nonlinear current response and electric quantum oscillations in the Dirac semimetal Cd3As2

Hao-Nan Cui(崔浩楠), Ze-Nan Wu(吴泽南), Jian-Kun Wang(王建坤), Guang-Yu Zhu(祝光宇), Jia-Jie Yang(杨佳洁), Wen-Zhuang Zheng(郑文壮), Zhi-Min Liao(廖志敏), Shuo Wang(王硕), Ben-Chuan Lin(林本川), and Dapeng Yu(俞大鹏)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087306

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Ultrafast antiferromagnet rearrangement in Co/IrMn/CoGd trilayers

Zongxia Guo(郭宗夏), Gregory Malinowski, Pierre Vallobra, Yi Peng(彭懿), Yong Xu(许涌), Stéphane Mangin, Weisheng Zhao(赵巍胜), Michel Hehn, and Boyu Zhang(张博宇)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087507

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

F-μ bond length and μSR depolarization spectrum calculation for fluoride using two-component density functional theory

Zhikang Pan(潘智康), Li Deng(邓力), Ziwen Pan(潘子文), Yue Yuan(原钺), Hongjun Zhang(张宏俊), and Bangjiao Ye(叶邦角)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087602

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Celebrating the 100th Anniversary of Physics Discipline of Xiamen University

Customizing topological phases in the twisted bilayer superconductors with even-parity pairings

Conghao Lin(林丛豪), Chuanshuai Huang(黄传帅), and Xiancong Lu(卢仙聪)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087401

Abstract

PDF


Improving physical properties of poly(vinyl alcohol)/montmorillonite nanocomposite hydrogels via the Hofmeister effect

Rongrong Guo(郭蓉蓉), Deshuai Yu(余德帅), Yifan Huang(黄一帆), Sen Wang(王森), Cong Fu(付聪), Shuihong Zhu(朱水洪), Jia Yi(易佳), Hanqi Wang(王涵淇), and Youhui Lin(林友辉)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  088103

Abstract

PDF


Pressure-driven membrane inflation through nanopores on the cell wall

Qi Zhong(钟祺), Chen-Xu Wu(吴晨旭), and Rui Ma(马锐)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  088704

Abstract

PDF


DATA PAPER

Mutual neutralization in low-energy collisions of Na+ + H- ions

Kun Wang(王堃), Chuan Dong(董川), Yizhi Qu(屈一至), Yong Wu(吴勇), Xiaohe Lin(林晓贺), and Robert J. Buenker

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  083103

Abstract

PDF


A simple semiempirical model for the static polarizability of ions

Alexander S Sharipov and Boris I Loukhovitski

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  083301

Abstract

PDF


INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

A low-noise X-band microwave source with digital automatic frequency control for electron paramagnetic resonance spectroscopy

Yu He(贺羽), Runqi Kang(康润琪), Zhifu Shi(石致富), and Xing Rong(荣星)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087601

Abstract

PDF


REVIEW

The growth and expansive applications of amorphous Ga2O3

Zhao-Ying Xi(奚昭颖), Li-Li Yang(杨莉莉), Lin-Cong Shu(舒林聪), Mao-Lin Zhang(张茂林), Shan Li(李山), Li Shi(史丽), Zeng Liu(刘增), Yu-Feng Guo(郭宇锋), and Wei-Hua Tang(唐为华)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  088502

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

Degenerate polarization entangled photon source based on a single Ti-diffusion lithium niobate waveguide in a polarization Sagnac interferometer

Yu Sun(孙宇), Chang-Wei Sun(孙昌伟), Wei Zhou(周唯), Ran Yang(杨然), Jia-Chen Duan(端家晨), Yan-Xiao Gong(龚彦晓), Ping Xu(徐平), and Shi-Ning Zhu(祝世宁)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  080308

Abstract

PDF


Theoretical investigation of F-P cavity mode manipulation by single gold nanoparticles

Xusheng Shi(史旭升), Zhiqiang Luo(罗志强), Zhi-Yuan Li(李志远), and Huakang Yu(虞华康)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  084204

Abstract

PDF


Prediction of a monolayer spin-spiral semiconductor: CoO with a honeycomb lattice

Jie Zhang(张杰), Shunuo Song(宋姝诺), Yan-Fang Zhang(张艳芳), Yu-Yang Zhang(张余洋), Sokrates T. Pantelides, and Shixuan Du(杜世萱)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087508

Abstract

PDF


Synthesis and electrochemical performance of La2CuO4 as a promising coating material for high voltage Li-rich layered oxide cathodes

Fuliang Guo(郭福亮), Jiaze Lu(卢嘉泽), Meihua Su(苏美华), Yue Chen(陈约), Jieyun Zheng(郑杰允), Liang Yin(尹良), and Hong Li(李泓)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  088201

Abstract

PDF


Bio-inspired environmental adaptability of swarm active matter

Yangkai Jin(金阳凯), Gao Wang(王高), Daming Yuan(袁大明), Peilong Wang(王培龙), Jing Wang(王璟), Huaicheng Chen(陈怀城), Liyu Liu(刘雳宇), and Xingjie Zan(昝兴杰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  088703

Abstract

PDF


ARTICLE

High-fidelity topological quantum state transfersin a cavity-magnon system

Xi-Xi Bao(包茜茜), Gang-Feng Guo(郭刚峰), Xu Yang(杨煦), and Lei Tan(谭磊)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  080301

Abstract

PDF


Quantum interferometric power and non-Markovianity in the decoherence channels

Shaojie Xiong(熊少杰), Zhe Sun(孙哲), and Xiaoguang Wang(王晓光)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  080302

Abstract

PDF


Exact solution of slow quench dynamics and nonadiabatic characterization of topological phases

Rui Wu(邬睿), Panpan Fang(房盼攀), Chen Sun(孙辰), and Fuxiang Li(李福祥)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  080304

Abstract

PDF


Algorithm for evaluating distance-based entanglement measures

Yixuan Hu(胡奕轩), Ye-Chao Liu(刘烨超), and Jiangwei Shang(尚江伟)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  080307

Abstract

PDF


Dynamical analysis, geometric control and digital hardware implementation of a complex-valued laser system with a locally active memristor

Yi-Qun Li(李逸群), Jian Liu(刘坚), Chun-Biao Li(李春彪), Zhi-Feng Hao(郝志峰), and Xiao-Tong Zhang(张晓彤)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  080503

Abstract

PDF


Facilitation of controllable excitation in Rydberg atomic ensembles

Han Wang(王涵) and Jing Qian(钱静)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  083302

Abstract

PDF


Effect of photovoltaic panel electric field on the wind speed required for dust removal from the panels

Xingcai Li(李兴财), Juan Wang(王娟), Yinge Liu(刘滢格), and Xin Ma(马鑫)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  084103

Abstract

PDF


Microwave absorption and bandwidth study of Y2Co17 rare earth soft magnetic alloy with easy-plane anisotropy

Yun-Guo Ma(马云国), Liang Qiao(乔亮), Zu-Ying Zheng(郑祖应), Hong-Bo Hao(郝宏波), Hao Wang(王浩), Zhe Sun(孙哲), Cheng-Fa Tu(涂成发), Tao Wang(王涛), Zheng Yang(杨正), and Fa-Shen Li(李发伸)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  084202

Abstract

PDF


Simulations of hot electron transport in radiation-ablated plasma

Bin Zhao(赵斌), Tao Tao(陶弢), Rui Yan(闫锐), and Jian Zheng(郑坚)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  085201

Abstract

PDF


Efficient hydrophilicity improvement of titanium surface by plasma jet in micro-hollow cathode discharge geometry

Peng-Ying Jia(贾鹏英), Han-Xiao Jia(贾焓潇), Jun-Xia Ran(冉俊霞), Kai-Yue Wu(吴凯玥), Jia-Cun Wu(武珈存), Xue-Xia Pang(庞学霞), and Xue-Chen Li(李雪辰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  085202

Abstract

PDF


Pressure-induced phase transition and electronic structure evolution in layered semimetal HfTe2

Mei-Guang Zhang(张美光), Lei Chen(陈磊), Long Feng(冯龙), Huan-Huan Tuo(拓换换), Yun Zhang(张云), Qun Wei(魏群), and Pei-Fang Li(李培芳)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  086101

Abstract

PDF


Quantum tunneling in the surface diffusion of single hydrogen atoms on Cu(001)

Xiaofan Yu(于小凡), Yangwu Tong(童洋武), and Yong Yang(杨勇)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  086801

Abstract

PDF


Helicity-dependent photoconductance of the edge states in the topological insulator Bi2Te3

Yuchao Zhou(周宇超), Jinling Yu(俞金玲), Yonghai Chen(陈涌海), Yunfeng Lai(赖云锋), and Shuying Cheng(程树英)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087102

Abstract

PDF


Electronic structure of cuprate-nickelate infinite-layer heterostructure

Dachuan Chen(陈大川), Paul Worm, Liang Si(司良), Chunxiao Zhang(张春小), Fenglin Deng(邓凤麟), Peiheng Jiang(蒋沛恒), and Zhicheng Zhong(钟志诚)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087105

Abstract

PDF


Saturation thickness of stacked SiO2 in atomic-layer-deposited Al2O3 gate on 4H-SiC

Zewei Shao(邵泽伟), Hongyi Xu(徐弘毅), Hengyu Wang(王珩宇), Na Ren(任娜), and Kuang Sheng(盛况)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087106

Abstract

PDF


Coherent manipulation of a tunable hybrid qubit via microwave control

Si-Si Gu(顾思思), Bao-Chuan Wang(王保传), Hai-Ou Li(李海欧), Gang Cao(曹刚), and Guo-Ping Guo(郭国平)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087302

Abstract

PDF


InSe-Te van der Waals heterostructures for current rectification and photodetection

Hao Wang(王昊), Guo-Yu Xian(冼国裕), Li Liu(刘丽), Xuan-Ye Liu(刘轩冶), Hui Guo(郭辉), Li-Hong Bao(鲍丽宏), Hai-Tao Yang(杨海涛), and Hong-Jun Gao(高鸿钧)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087303

Abstract

PDF


Low-temperature ferromagnetism in tensile-strained LaCoO2.5 thin film

Yang-Yang Fan(范洋洋), Jing Wang(王晶), Feng-Xia Hu(胡凤霞), Bao-He Li(李宝河), Ai-Cong Geng(耿爱丛), Zhuo Yin(殷卓), Cheng Zhang(张丞), Hou-Bo Zhou(周厚博), Meng-Qin Wang(王梦琴), Zi-Bing Yu(尉紫冰), and Bao-Gen Shen(沈保根)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087504

Abstract

PDF


Unusual magnetic relaxation in a single-molecule magnet with toroidal magnetic moments

Dan Su(苏丹), Yi-Quan Zhang(张义权), En-Ke Liu(刘恩克), and Yang Sun(孙阳)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087505

Abstract

PDF


Magnetic and electronic properties of bulk and two-dimensional FeBi2Te4: A first-principles study

Qianqian Wang(王倩倩), Jianzhou Zhao(赵建洲), Weikang Wu(吴维康), Yinning Zhou(周胤宁), Qile Li, Mark T. Edmonds, and Shengyuan A. Yang(杨声远)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087506

Abstract

PDF


Charge trapping effect at the interface of ferroelectric/interlayer in the ferroelectric field effect transistor gate stack

Xiaoqing Sun(孙晓清), Hao Xu(徐昊), Junshuai Chai(柴俊帅), Xiaolei Wang(王晓磊), and Wenwu Wang(王文武)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087701

Abstract

PDF


Anomalous photoluminescence enhancement and resonance charge transfer in type-II 2D lateral heterostructures

Chun-Yan Zhao(赵春艳), Sha-Sha Li(李莎莎), and Yong Yan(闫勇)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  087801

Abstract

PDF


Effects of Cu and Co additions on the crystallization and magnetic properties of FeNbB alloy

Wan-Qiu Yu(于万秋), Bo Tian(田博), Ping-Li Zhang(张平丽), Jia-Hui Wang(王佳慧), and Zhong Hua(华中)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  088102

Abstract

PDF


On the origin of carrier localization in AlInAsSb digital alloy

Wen-Guang Zhou(周文广), Dong-Wei Jiang(蒋洞微), Xiang-Jun Shang(尚向军), Dong-Hai Wu(吴东海), Fa-Ran Chang(常发冉), Jun-Kai Jiang(蒋俊锴), Nong Li(李农), Fang-Qi Lin(林芳祁), Wei-Qiang Chen(陈伟强), Hong-Yue Hao(郝宏玥), Xue-Lu Liu(刘雪璐), Ping-Heng Tan(谭平恒), Guo-Wei Wang(王国伟), Ying-Qiang Xu(徐应强), and Zhi-Chuan Niu(牛智川)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  088501

Abstract

PDF


Exploring unbinding mechanism of drugs from SERT via molecular dynamics simulation and its implication in antidepressants

Xin-Guan Tan(谭新官), Xue-Feng Liu(刘雪峰), Ming-Hui Pang(庞铭慧), Yu-Qing Wang(王雨晴), and Yun-Jie Zhao(赵蕴杰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (8):  088702

Abstract

PDFCPB专题推荐

SPECIAL TOPIC — Plasma disruption

SPECIAL TOPIC — Smart design of materials and design of smart materials

SPECIAL TOPIC — Celebrating the 100th Anniversary of Physics Discipline of Xiamen University

TOPICAL REVIEW — Physics in micro-LED and quantum dots devices

TOPICAL REVIEW — Celebrating 30 Years of Chinese Physics B

TOPICAL REVIEW — The third carbon: Carbyne with one-dimensional sp-carbon

SPECIAL TOPIC — Fabrication and manipulation of the second-generation quantum systems

SPECIAL TOPIC — Celebrating the 70th Anniversary of the Physics of Jilin University

TOPICAL REVIEW—Laser and plasma assisted synthesis of advanced nanomaterials in liquids

TOPICAL REVIEW — Progress in thermoelectric materials and devices

SPECIAL TOPIC — Emerging photovoltaic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Organic and hybrid thermoelectrics

SPECIAL TOPIC — Superconductivity in vanadium-based kagome materials

SPECIAL TOPIC— Interdisciplinary physics: Complex network dynamics and emerging technologies

SPECIAL TOPIC — Non-Hermitian physics

SPECIAL TOPIC — Unconventional superconductivity

SPECIAL TOPIC — Two-dimensional magnetic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


A.jpg

长按二维码,关注我们

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056

从投稿到录用平均审稿周期:2个月

文章录用后2天内网上预出版(DOI)

每期评选封面文章、亮点文章并多渠道宣传推送

入选“中国科技期刊卓越行动计划”
https://blog.sciencenet.cn/blog-3377544-1401713.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2023年第8期
下一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2023年第9期
收藏 IP: 159.226.35.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-11-30 09:18

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部