ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB2023年第7期编辑推荐文章

已有 555 次阅读 2023-9-6 15:47 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

B.jpg


CPB2023年第7期编辑推荐文章,敬请关注!


COVER

Electronic states of domain walls in commensurate charge density wave ground state and mosaic phase in 1T-TaS2

Yan Li(李彦), Yao Xiao(肖遥), Qi Zheng(郑琦), Xiao Lin(林晓), Li Huang(黄立), and Hong-Jun Gao(高鸿钧)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  077101

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Periodic electron oscillation in coupled two-dimensional lattices

Yan-Yan Lu(陆艳艳), Chao Wang(王超), Jin-Yi Jiang(将金益), Jie Liu(刘洁), and Jian-Xin Zhong(钟建新)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  070306

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Neural network analytic continuation for Monte Carlo: Improvement by statistical errors

Kai-Wei Sun(孙恺伟) and Fa Wang(王垡)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  070705

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Temperature-free mass tracking of a levitated nanoparticle

Yuan Tian(田原), Yu Zheng(郑瑜), Lyu-Hang Liu(刘吕航), Guang-Can Guo(郭光灿), and Fang-Wen Sun(孙方稳)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  074207

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Optimization of large-area YBa2Cu3O7-δ thin films by pulsed laser deposition for planar microwave devices

Pei-Yu Xiong(熊沛雨), Fu-Cong Chen(陈赋聪), Zhong-Pei Feng(冯中沛), Jing-Ting Yang(杨景婷), Yu-Dong Xia(夏钰东), Yue-Feng Yuan(袁跃峰), Xu Wang(王旭), Jie Yuan(袁洁), Yun Wu(吴云), Jing Shi(石兢), and Kui Jin(金魁)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  077402

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

A novel calculation strategy for optimized prediction of the reduction of electrochemical window at anode

Guochen Sun(孙国宸), Jian Gao(高健), and Hong Li(李泓)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  078201

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Plasma disruption

Recent progress on deep learning-based disruption prediction algorithm in HL-2A tokamak

Zongyu Yang(杨宗谕), Yuhang Liu(刘宇航), Xiaobo Zhu(朱晓博), Zhengwei Chen(陈正威), Fan Xia(夏凡), Wulyu Zhong(钟武律), Zhe Gao(高喆), Yipo Zhang(张轶泼), and Yi Liu(刘仪)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075202

Abstract

PDF


Disruption prediction based on fusion feature extractor on J-TEXT

Wei Zheng(郑玮), Fengming Xue(薛凤鸣), Zhongyong Chen(陈忠勇), Chengshuo Shen(沈呈硕), Xinkun Ai(艾鑫坤), Yu Zhong(钟昱), Nengchao Wang(王能超), Ming Zhang(张明),Yonghua Ding(丁永华), Zhipeng Chen(陈志鹏), Zhoujun Yang(杨州军), and Yuan Pan(潘垣)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075203

Abstract

PDF


Effect of tearing modes on the confinement of runaway electrons in Experimental Advanced Superconducting Tokamak

Rui-Jie Zhou(周瑞杰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075204

Abstract

PDF


Development of electromagnetic pellet injector for disruption mitigation of tokamak plasma

Feng Li(李峰), Zhong-Yong Chen(陈忠勇), Sheng-Guo Xia(夏胜国), Wei Yan(严伟), Wei-Kang Zhang(张维康), Jun-Hui Tang(唐俊辉), You Li(李由), Yu Zhong(钟昱), Jian-Gang Fang(方建港), Fan-Xi Liu(刘凡溪),Gui-Nan Zou(邹癸南), Yin-Long Yu(喻寅龙), Zi-Sen Nie(聂子森), Zhong-He Jiang(江中和),Neng-Chao Wang(王能超), Yong-Hua Ding(丁永华), Yuan Pan(潘垣), and the J-TEXT team

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075205

Abstract

PDF


Features of transport induced by ion-driven trapped-electron modes in tokamak plasmas

Hui Li(李慧), Ji-Quan Li(李继全), Feng Wang(王丰), Qi-Bin Luan(栾其斌),Hong-En Sun(孙宏恩), and Zheng-Xiong Wang(王正汹)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075206

Abstract

PDF


Comparison of different noble gas injections by massive gas injection on plasma disruption mitigation on Experimental Advanced Superconducting Tokamak

Sheng-Bo Zhao(赵胜波), Hui-Dong Zhuang(庄会东), Jing-Sheng Yuan(元京升), De-Hao Zhang(张德皓),Li Li(黎立), Long Zeng(曾龙), Da-Long Chen(陈大龙), Song-Tao Mao(毛松涛), Ming Huang(黄明),Gui-Zhong Zuo(左桂忠), and Jian-Sheng Hu(胡建生)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075207

Abstract

PDF


Drift surface solver for runaway electron current dominant equilibria during the current quench

Lu Yuan(袁露) and Di Hu(胡地)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075208

Abstract

PDF


Runaway electron dynamics in Experimental Advanced Superconducting Tokamak helium plasmas

Chen-Xi Luo(罗晨曦), Long Zeng(曾龙), Xiang Zhu(朱翔), Tian Tang(唐天), Zhi-Yong Qiu(仇志勇),Shi-Yao Lin(林士耀), Tao Zhang(张涛), Hai-Qing Liu(刘海庆), Tong-Hui Shi(石同辉), Bin Zhang(张斌),Rui Ding(丁锐), Wei Gao(高伟), Min-Rui Wang(王敏锐), Wei Gao(高伟), Ang Ti(提昂), Hai-Lin Zhao(赵海林), Tian-Fu Zhou(周天富), Jin-Ping Qian(钱金平), You-Wen Sun(孙有文), Bo Lv(吕波), Qing Zang(臧庆),Yin-Xian Jie(揭银先), Yun-Feng Liang(梁云峰), and Xiang Gao(高翔)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075209

Abstract

PDF


Effect of the relative phase between pre-existing 2/1 and 3/1 magnetic islands on the suppression of runaway electrons on J-TEXT

Jin-Yu Xiong(熊金玉), Zhong-He Jiang(江中和), Zi-Xiao Jiao(焦子啸), Zhen Li(李振),Yun-Feng Liang(梁云峰), Zhong-Yong Chen(陈忠勇), Yong-Hua Ding(丁永华), and J-TEXT Team

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075210

Abstract

PDF


Prediction of multifaceted asymmetric radiation from the edge movement in density-limit disruptive plasmas on Experimental Advanced Superconducting Tokamak using random forest

Wenhui Hu(胡文慧), Jilei Hou(侯吉磊), Zhengping Luo(罗正平), Yao Huang(黄耀), Dalong Chen(陈大龙),Bingjia Xiao(肖炳甲), Qiping Yuan(袁旗平), Yanmin Duan(段艳敏), Jiansheng Hu(胡建生),Guizhong Zuo(左桂忠), and Jiangang Li(李建刚)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075211

Abstract

PDF


Stability impacts from the current and pressure profile modifications within finite sized island

Yuxiang Sun(孙宇翔) and Di Hu(胡地)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  075212

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Smart design of materials and design of smart materials

Enhanced mechanical and thermal properties of two-dimensional SiC and GeC with temperature and size dependence

Lei Huang(黄磊), Kai Ren(任凯), Huanping Zhang(张焕萍), and Huasong Qin(覃华松)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  076103

Abstract

PDF


DATA PAPER

Absolute dielectronic recombination rate coefficients of highly charged ions at the storage ring CSRm and CSRe

Zhongkui Huang(黄忠魁), Shuxing Wang(汪书兴), Weiqiang Wen(汶伟强), Hanbing Wang(汪寒冰), Wanlu Ma(马万路), Chongyang Chen(陈重阳), Chunyu Zhang(张春雨), Dongyang Chen(陈冬阳), Houke Huang(黄厚科), Lin Shao(邵林), Xin Liu(刘鑫), Xiaopeng Zhou(周晓鹏), Lijun Mao(冒立军), Jie Li(李杰), Xiaoming Ma(马晓明), Meitang Tang(汤梅堂), Jiancheng Yang(杨建成), Youjin Yuan(原有进), Shaofeng Zhang(张少锋), Linfan Zhu(朱林繁), and Xinwen Ma(马新文)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  073401

Abstract

PDF


INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

Current sensor based on diamond nitrogen-vacancy color center

Zi-Yang Shi(史子阳), Wei Gao(高伟), Qi Wang(王启), Hao Guo(郭浩), Jun Tang(唐军), Zhong-Hao Li(李中豪), Huan-Fei Wen(温焕飞), Zong-Min Ma(马宗敏), and Jun Liu(刘俊)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  070704

Abstract

PDF


REVIEW

Energy conversion materials for the space solar power station

Xiao-Na Ren(任晓娜), Chang-Chun Ge(葛昌纯), Zhi-Pei Chen(陈志培), Irfan(伊凡), Yongguang Tu(涂用广), Ying-Chun Zhang(张迎春), Li Wang(王立), Zi-Li Liu(刘自立), and Yi-Qiu Guan(关怡秋)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  078802

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

Anomalous non-Hermitian dynamical phenomenon on the quantum circuit

Chenxiao Dong(董陈潇), Zhesen Yang(杨哲森), Jinfeng Zeng(曾进峰), and Jiangping Hu(胡江平)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  070305

Abstract

PDF


Circuit quantum electrodynamics with a quadruple quantum dot

Ting Lin(林霆), Hai-Ou Li(李海欧), Gang Cao(曹刚), and Guo-Ping Guo(郭国平)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  070307

Abstract

PDF


Negative magnetoresistance in Dirac semimetal Cd3As2 with in-plane magnetic field perpendicular to current

Hao-Nan Cui(崔浩楠), Guang-Yu Zhu(祝光宇), Jian-Kun Wang(王建坤), Jia-Jie Yang(杨佳洁), Wen-Zhuang Zheng(郑文壮), Ben-Chuan Lin(林本川), Zhi-Min Liao(廖志敏), Shuo Wang(王硕), and Da-Peng Yu(俞大鹏)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  077305

Abstract

PDF


ARTICLE

Transition from isotropic to polar state of self-driven eccentric disks

Jinghan Wang(王静晗), Tianliang Xu(许天亮), Jingxi He(何景熙), Kang Chen(陈康), and Wende Tian(田文得)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  070501

Abstract

PDF


Influence of the initial parameters on soliton interaction in nonlinear optical systems

Xinyi Zhang(张昕仪) and Ye Wu(吴晔)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  070505

Abstract

PDF


High power, widely tunable femtosecond MgO:PPLN optical parametric oscillator

Jinfang Yang(杨金芳), Chong Wang(王翀), Weijun Ling(令维军), Jingwen Xue(薛婧雯), Xiaojuan Du(杜晓娟), Wenting Wang(王文婷), Yuxiang Zhao(赵玉祥), Feiping Lu(路飞平), Xiangbing Li(李向兵), Jiajun Song(宋贾俊), Zhaohua Wang(王兆华), and Zhiyi Wei(魏志义)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  074204

Abstract

PDF


High-performance chiral all-optical OR logic gate based on topological edge states of valley photonic crystal

Xiaorong Wang(王晓蓉), Hongming Fei(费宏明), Han Lin(林瀚), Min Wu(武敏), Lijuan Kang(康丽娟), Mingda Zhang(张明达), Xin Liu(刘欣), Yibiao Yang(杨毅彪), and Liantuan Xiao(肖连团)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  074205

Abstract

PDF


Thermometry utilizing stored short-wavelength spin waves in cold atomic ensembles

Xingchang Wang(王兴昌), Jianmin Wang(王建民), Ying Zuo(左瀛), Liang Dong(董亮), Georgios A Siviloglou, and Jiefei Chen(陈洁菲)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  074206

Abstract

PDF


Assessing high-energy x-ray and proton irradiation effects on electrical properties of P-GaN and N-GaN thin films

Aoxue Zhong(钟傲雪), Lei Wang(王磊), Yun Tang(唐蕴), Yongtao Yang(杨永涛), Jinjin Wang(王进进), Huiping Zhu(朱慧平), Zhenping Wu(吴真平), Weihua Tang(唐为华), and Bo Li(李博)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  076102

Abstract

PDF


Anion type-dependent confinement effect on glass transitions of solutions of LiTFSI and LiFSI

Jinbing Zhang(张晋兵), Fengping Wang(王凤平), Zexian Cao(曹则贤), and Qiang Wang(王强)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  076401

Abstract

PDF


Structure and stability of nitrogen hydrate in a single-walled carbon nanotube under external electric fields

Chi Xu(徐驰), Jiaxian Li(厉嘉贤), Min Wei(韦敏), Xiaoyan Zhou(周晓艳), and Hangjun Lu(陆杭军)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  076402

Abstract

PDF


Anomalous Josephson effect between d-wave superconductors through a two-dimensional electron gas with both Rashba spin-orbit coupling and Zeeman splitting

Bin-Hao Du(杜彬豪), Mou Yang(杨谋), and Liang-Bin Hu(胡梁宾)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  077201

Abstract

PDF


Controlled crossover of electron transport in graphene nanoconstriction: From Coulomb blockade to electron interference

Wei Yu(余炜), Xiao Guo(郭潇), Yuwen Cai(蔡煜文), Xiaotian Yu(俞晓天), and Wenjie Liang(梁文杰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  077202

Abstract

PDF


First-principles study of non-radiative carrier capture by defects at amorphous-SiO2/Si(100) interface

Haoran Zhu(祝浩然), Weifeng Xie(谢伟锋), Xin Liu(刘欣), Yang Liu(刘杨), Jinli Zhang(张金利), and Xu Zuo(左旭)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  077303

Abstract

PDF


Epitaxial growth of trilayer graphene moiré superlattice

Yalong Yuan(袁亚龙), Yanbang Chu(褚衍邦), Cheng Hu(胡成), Jinpeng Tian(田金朋), Le Liu(刘乐), Fanfan Wu(吴帆帆), Yiru Ji(季怡汝), Jiaojiao Zhao(赵交交), Zhiheng Huang(黄智恒), Xiaozhou Zan(昝晓洲), Luojun Du(杜罗军), Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongxia Shi(时东霞), Zhiwen Shi(史志文), Wei Yang(杨威), and Guangyu Zhang(张广宇)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  077304

Abstract

PDF


Multiple surface states, nontrivial band topology, and antiferromagnetism in GdAuAl4Ge2

Chengcheng Zhang(张成成), Yuan Wang(王渊), Fayuan Zhang(张发远), Hongtao Rong(戎洪涛), Yongqing Cai(蔡永青), Le Wang(王乐), Xiao-Ming Ma(马小明), Shu Guo(郭抒), Zhongjia Chen(陈仲佳), Yanan Wang(王亚南), Zhicheng Jiang(江志诚), Yichen Yang(杨逸尘), Zhengtai Liu(刘正太), Mao Ye(叶茂), Junhao Lin(林君浩), Jiawei Mei(梅佳伟), Zhanyang Hao(郝占阳), Zijuan Xie(谢子娟), and Chaoyu Chen(陈朝宇)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  077401

Abstract

PDF


Induced dipole dominant giant electrorheological fluid

Rong Shen(沈容), Kunquan Lu(陆坤权), Zhaohui Qiu(邱昭晖), and Xiaomin Xiong(熊小敏)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (7):  078301

Abstract

PDFCPB专题推荐

SPECIAL TOPIC — Plasma disruption

SPECIAL TOPIC — Smart design of materials and design of smart materials

SPECIAL TOPIC — Celebrating the 100th Anniversary of Physics Discipline of Xiamen University

TOPICAL REVIEW — Physics in micro-LED and quantum dots devices

TOPICAL REVIEW — Celebrating 30 Years of Chinese Physics B

TOPICAL REVIEW — The third carbon: Carbyne with one-dimensional sp-carbon

SPECIAL TOPIC — Fabrication and manipulation of the second-generation quantum systems

SPECIAL TOPIC — Celebrating the 70th Anniversary of the Physics of Jilin University

TOPICAL REVIEW—Laser and plasma assisted synthesis of advanced nanomaterials in liquids

TOPICAL REVIEW — Progress in thermoelectric materials and devices

SPECIAL TOPIC — Emerging photovoltaic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Organic and hybrid thermoelectrics

SPECIAL TOPIC — Superconductivity in vanadium-based kagome materials

SPECIAL TOPIC— Interdisciplinary physics: Complex network dynamics and emerging technologies

SPECIAL TOPIC — Non-Hermitian physics

SPECIAL TOPIC — Unconventional superconductivity

SPECIAL TOPIC — Two-dimensional magnetic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


A.jpg

长按二维码,关注我们

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056

从投稿到录用平均审稿周期:2个月

文章录用后2天内网上预出版(DOI)

每期评选封面文章、亮点文章并多渠道宣传推送

入选“中国科技期刊卓越行动计划”
https://blog.sciencenet.cn/blog-3377544-1401709.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2023年第7期
下一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2023年第8期
收藏 IP: 159.226.35.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-11-30 09:21

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部