ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB2023年第2期编辑推荐文章

已有 387 次阅读 2023-3-31 15:19 |系统分类:论文交流|文章来源:转载


公用顶.jpg

CPB2023年第2期编辑推荐文章,敬请关注!


短红线.png

COVER

Different roles of surfaces' interaction on lattice mismatched/matched surfaces in facilitating ice nucleation

Xuanhao Fu(傅宣豪) and Xin Zhou(周昕)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  028202

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

A novel monoclinic phase and electrically tunable magnetism of van der Waals layered magnet CrTe2

Qidi Ren(任启迪), Kang Lai(赖康), Jiahao Chen(陈家浩), Xiaoxiang Yu(余晓翔), and Jiayu Dai(戴佳钰)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  027201

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Bismuth doping enhanced tunability of strain-controlled magnetic anisotropy in epitaxial Y3Fe5O12(111) films

Yunpeng Jia(贾云鹏), Zhengguo Liang(梁正国), Haolin Pan(潘昊霖), Qing Wang(王庆), Qiming Lv(吕崎鸣), Yifei Yan(严轶非), Feng Jin(金锋), Dazhi Hou(侯达之), Lingfei Wang(王凌飞), and Wenbin Wu(吴文彬)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  027501

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Magnetic triangular bubble lattices in bismuth-doped yttrium iron garnet

Tao Lin(蔺涛), Chengxiang Wang(王承祥), Zhiyong Qiu(邱志勇), Chao Chen(陈超), Tao Xing(邢弢), Lu Sun(孙璐), Jianhui Liang(梁建辉), Yizheng Wu(吴义政), Zhong Shi(时钟), and Na Lei(雷娜)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  027505

Abstract

PDF


DATA PAPER

短红线.png

Atlas of dynamic spectra of fast radio burst FRB 20201124A

Bo-Jun Wang(王铂钧), Heng Xu(胥恒), Jin-Chen Jiang(姜金辰), Jiang-Wei Xu(徐江伟), Jia-Rui Niu(牛佳瑞), Ping Chen(陈平), Ke-Jia Lee(李柯伽), Bing Zhang(张冰), Wei-Wei Zhu(朱炜玮), Su-Bo Dong(东苏勃), Chun-Feng Zhang(张春风), Hai Fu(傅海), De-Jiang Zhou(周德江), Yong-Kun Zhang(张永坤), Pei Wang(王培), Yi Feng(冯毅), Ye Li(李晔), Dong-Zi Li(李冬子), Wen-Bin Lu(鲁文宾), Yuan-Pei Yang(杨元培), R. N. Caballero, Ce Cai(蔡策), Mao-Zheng Chen(陈卯蒸), Zi-Gao Dai(戴子高), A. Esamdin(艾力·伊沙木丁), Heng-Qian Gan(甘恒谦), Jin-Lin Han(韩金林), Long-Fei Hao(郝龙飞), Yu-Xiang Huang(黄玉祥), Peng Jiang(姜鹏), Cheng-Kui Li(李承奎), Di Li(李菂), Hui Li(李辉), Xin-Qiao Li(李新乔), Zhi-Xuan Li(李志玄), Zhi-Yong Liu(刘志勇), Rui Luo(罗睿), Yun-Peng Men(门云鹏), Chen-Hui Niu(牛晨辉), Wen-Xi Peng(彭文溪), Lei Qian(钱磊), Li-Ming Song(宋黎明), Jing-Hai Sun(孙京海), Fa-Yin Wang(王发印), Min Wang(汪敏), Na Wang(王娜), Wei-Yang Wang(王维扬), Xue-Feng Wu(吴雪峰), Shuo Xiao(肖硕), Shao-Lin Xiong(熊少林), Yong-Hua Xu(徐永华), Ren-Xin Xu(徐仁新), Jun Yang(杨俊), Xuan Yang(杨轩), Rui Yao(姚蕊), Qi-Bin Yi(易祁彬), You-Ling Yue(岳友岭), Dong-Jun Yu(于东俊), Wen-Fei Yu(余文飞), Jian-Ping Yuan(袁建平), Bin-Bin Zhang(张彬彬), Song-Bo Zhang(张松波), Shuang-Nan Zhang(张双南), Yi Zhao(赵一), Wei-Kang Zheng(郑伟康), Yan Zhu(朱岩), and Jin-Hang Zou(邹金航)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  029801

Abstract

PDF


INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT

短红线.png

Measurement of T wave in magnetocardiography using tunnel magnetoresistance sensor

Zhihong Lu(陆知宏), Shuai Ji(纪帅), and Jianzhong Yang(杨建中)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  020703

Abstract

PDF


短红线.png

Direct measurement of an energy-dependent single-event-upset cross-section with time-of-flight method at CSNS

Biao Pei(裴标), Zhixin Tan(谭志新), Yongning He(贺永宁), Xiaolong Zhao(赵小龙), and Ruirui Fan(樊瑞睿)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  020705

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

短红线.png

Estimation of far-field wavefront error of tilt-to-length distortion coupling in space-based gravitational wave detection

Ya-Zheng Tao(陶雅正), Hong-Bo Jin(金洪波), and Yue-Liang Wu(吴岳良)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  024212

Abstract

PDF


ARTICLE

短红线.png

Engineering topological state transfer in four-period Su-Schrieffer-Heeger chain

Xi-Xi Bao(包茜茜), Gang-Feng Guo(郭刚峰), and Lei Tan(谭磊)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  020301

Abstract

PDF


短红线.png

Novel traveling quantum anonymous voting scheme via GHZ states

Wenhao Zhao(赵文浩) and Min Jiang(姜敏)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  020303

Abstract

PDF


短红线.png

Localized nonlinear waves in a myelinated nerve fiber with self-excitable membrane

Nkeh Oma Nfor, Patrick Guemkam Ghomsi, and Francois Marie Moukam Kakmeni

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  020504

Abstract

PDF


短红线.png

Precise measurement of 171Yb magnetic constants for 1S03P0 clock transition

Ang Zhang(张昂), Congcong Tian(田聪聪), Qiang Zhu(朱强), Bing Wang(王兵), Dezhi Xiong(熊德智), Zhuanxian Xiong(熊转贤), Lingxiang He(贺凌翔), and Baolong Lyu(吕宝龙)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  020601

Abstract

PDF


短红线.png

Dual-channel fiber-optic surface plasmon resonance sensor with cascaded coaxial dual-waveguide D-type structure and microsphere structure

Ling-Ling Li(李玲玲), Yong Wei(魏勇), Chun-Lan Liu(刘春兰), Zhuo Ren(任卓), Ai Zhou(周爱), Zhi-Hai Liu(刘志海), and Yu Zhang(张羽)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  020702

Abstract

PDF


短红线.png

Quantum degenerate Bose-Fermi atomic gas mixture of 23Na and 40K

Ziliang Li(李子亮), Zhengyu Gu(顾正宇), Zhenlian Shi(师振莲), Pengjun Wang(王鹏军), and Jing Zhang(张靖)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  023701

Abstract

PDF


短红线.png

High efficiency of broadband transmissive metasurface terahertz polarization converter

Qiangguo Zhou(周强国), Yang Li(李洋), Yongzhen Li(李永振), Niangjuan Yao(姚娘娟), and Zhiming Huang(黄志明)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  024201

Abstract

PDF


短红线.png

Research on the model of high robustness computational optical imaging system

Yun Su(苏云), Teli Xi(席特立), and Xiaopeng Shao(邵晓鹏)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  024202

Abstract

PDF


短红线.png

Multi-band polarization switch based on magnetic fluid filled dual-core photonic crystal fiber

Lianzhen Zhang(张连震), Xuedian Zhang(张学典), Xiantong Yu(俞宪同), Xuejing Liu(刘学静), Jun Zhou(周军), Min Chang(常敏), Na Yang(杨娜), and Jia Du(杜嘉)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  024205

Abstract

PDF


短红线.png

A cladding-pumping based power-scaled noise-like and dissipative soliton pulse fiber laser

Zhiguo Lv(吕志国), Hao Teng(滕浩), and Zhiyi Wei(魏志义)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  024207

Abstract

PDF


短红线.png

High repetition granular Co/Pt multilayers with improved perpendicular remanent magnetization for high-density magnetic recording

Zhi Li(李智), Kun Zhang(张昆), Ao Du(杜奥), Hongchao Zhang(张洪超), Weibin Chen(陈伟斌), Ning Xu(徐宁), Runrun Hao(郝润润), Shishen Yan(颜世申), Weisheng Zhao(赵巍胜), and Qunwen Leng(冷群文)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  026803

Abstract

PDF


短红线.png

First-principles prediction of quantum anomalous Hall effect in two-dimensional Co2Te lattice

Yuan-Shuo Liu(刘元硕), Hao Sun(孙浩), Chun-Sheng Hu(胡春生), Yun-Jing Wu(仵允京), and Chang-Wen Zhang(张昌文)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  027101

Abstract

PDF


短红线.png

Magnetic ground state of plutonium dioxide: DFT+U calculations

Yue-Fei Hou(侯跃飞), Wei Jiang(江伟), Shu-Jing Li(李淑静), Zhen-Guo Fu(付振国), and Ping Zhang(张平)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  027103

Abstract

PDF


短红线.png

Magnetocaloric properties of phenolic resin bonded La(Fe,Si)13-based plates and its use in a hybrid magnetic refrigerator

Shao-Shan Xu(徐少山), Qi Fu(付琪), Yi-Fan Zhou(周益帆), Ling Peng(彭铃), Xin-Qiang Gao(高新强), Zhen-Xing Li(李振兴), Mao-Qiong Gong(公茂琼), Xue-Qiang Dong(董学强), and Jun Shen(沈俊)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  027502

Abstract

PDF


短红线.png

Giant low-field cryogenic magnetocaloric effect in polycrystalline LiErF4 compound

Zhaojun Mo(莫兆军), Jianjian Gong(巩建建), Huicai Xie(谢慧财), Lei Zhang(张磊), Qi Fu(付琪), Xinqiang Gao(高新强), Zhenxing Li(李振兴), and Jun Shen(沈俊)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  027503

Abstract

PDF


短红线.png

Charge-mediated voltage modulation of magnetism in Hf0.5Zr0.5O2/Co multiferroic heterojunction

Jia Chen(陈佳), Peiyue Yu(于沛玥), Lei Zhao(赵磊), Yanru Li(李彦如), Meiyin Yang(杨美音), Jing Xu(许静), Jianfeng Gao(高建峰), Weibing Liu(刘卫兵), Junfeng Li(李俊峰), Wenwu Wang(王文武), Jin Kang(康劲), Weihai Bu(卜伟海), Kai Zheng(郑凯), Bingjun Yang(杨秉君), Lei Yue(岳磊), Chao Zuo(左超), Yan Cui(崔岩), and Jun Luo(罗军)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  027504

Abstract

PDF


短红线.png

Effect of thickness of antimony selenide film on its photoelectric properties and microstructure

Xin-Li Liu(刘欣丽), Yue-Fei Weng(翁月飞), Ning Mao(毛宁), Pei-Qing Zhang(张培晴), Chang-Gui Lin(林常规), Xiang Shen(沈祥), Shi-Xun Dai(戴世勋), and Bao-An Song(宋宝安)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  027802

Abstract

PDF


短红线.png

Influence of the lattice parameter of the AlN buffer layer on the stress state of GaN film grown on (111) Si

Zhen-Zhuo Zhang(张臻琢), Jing Yang(杨静), De-Gang Zhao(赵德刚), Feng Liang(梁锋), Ping Chen(陈平), and Zong-Shun Liu(刘宗顺)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  028101

Abstract

PDF


短红线.png

Memristor's characteristics: From non-ideal to ideal

Fan Sun(孙帆), Jing Su(粟静), Jie Li(李杰), Shukai Duan(段书凯), and Xiaofang Hu(胡小方)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  028401

Abstract

PDF


短红线.png

Micro-mechanism study of the effect of Cd-free buffer layers ZnXO (X=Mg/Sn) on the performance of flexible Cu2ZnSn(S, Se)4 solar cell

Caixia Zhang(张彩霞), Yaling Li(李雅玲), Beibei Lin(林蓓蓓), Jianlong Tang(唐建龙), Quanzhen Sun(孙全震), Weihao Xie(谢暐昊), Hui Deng(邓辉), Qiao Zheng(郑巧), and Shuying Cheng(程树英)

Chin. Phys. B, 2023, 32 (2):  028801

Abstract

PDF公用专题推荐.png

TOPICAL REVIEW — Celebrating 30 Years of Chinese Physics B

TOPICAL REVIEW — Physics in micro-LED and quantum dots devices

TOPICAL REVIEW — The third carbon: Carbyne with one-dimensional sp-carbon

SPECIAL TOPIC — Fabrication and manipulation of the second-generation quantum systems

SPECIAL TOPIC — Celebrating the 70th Anniversary of the Physics of Jilin University

TOPICAL REVIEW—Laser and plasma assisted synthesis of advanced nanomaterials in liquids

TOPICAL REVIEW — Progress in thermoelectric materials and devices

SPECIAL TOPIC — Emerging photovoltaic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Organic and hybrid thermoelectrics

SPECIAL TOPIC — Superconductivity in vanadium-based kagome materials

SPECIAL TOPIC— Interdisciplinary physics: Complex network dynamics and emerging technologies

SPECIAL TOPIC — Non-Hermitian physics

SPECIAL TOPIC — Unconventional superconductivity

SPECIAL TOPIC — Two-dimensional magnetic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


公用底.png

长按二维码,关注我们

官网:http://cpb.iphy.ac.cn 

https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056

https://blog.sciencenet.cn/blog-3377544-1382481.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2023年第2期
下一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2023年第3期
收藏 IP: 159.226.35.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-9-27 03:50

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部