ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB2021年第12期编辑推荐文章

已有 271 次阅读 2021-12-29 23:27 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

公用顶.jpg


CPB2021年第12期编辑推荐文章,敬请关注!


短红线.png

COVER

Topological Dirac surface states in ternary compounds GeBi2Te4, SnBi2Te4 and Sn0.571Bi2.286Se4

Yunlong Li(李云龙), Chaozhi Huang(黄超之), Guohua Wang(王国华), Jiayuan Hu(胡佳元), Shaofeng Duan(段绍峰), Chenhang Xu(徐晨航), Qi Lu(卢琦), Qiang Jing(景强), Wentao Zhang(张文涛), and Dong Qian(钱冬)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  127901

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Extended phase diagram of La1-xCaxMnO3 by interfacial engineering

Kexuan Zhang(张可璇), Lili Qu(屈莉莉), Feng Jin(金锋), Guanyin Gao(高关胤), Enda Hua(华恩达), Zixun Zhang(张子璕), Lingfei Wang(王凌飞), and Wenbin Wu(吴文彬)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  126802

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Tuning energy transfer efficiency in quantum dots mixture by controling donor/acceptor ratio

Chang Liu(刘畅), Jing Liang(梁晶), Fangfang Wang(王芳芳), Chaojie Ma(马超杰), Kehai Liu(刘科海), Can Liu(刘灿), Hao Hong(洪浩), Huaibin Shen(申怀彬), Kaihui Liu(刘开辉), and Enge Wang(王恩哥)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  127802

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

A double quantum dot defined by top gates in a single crystalline InSb nanosheet

Yuanjie Chen(陈元杰), Shaoyun Huang(黄少云), Jingwei Mu(慕经纬), Dong Pan(潘东), Jianhua Zhao(赵建华), and Hong-Qi Xu(徐洪起)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  128501

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Discontinuous and continuous transitions of collective behaviors in living systems

Xu Li(李旭), Tingting Xue(薛婷婷), Yu Sun(孙宇), Jingfang Fan(樊京芳), Hui Li(李辉), Maoxin Liu(刘卯鑫), Zhangang Han(韩战钢), Zengru Di(狄增如), and Xiaosong Chen(陈晓松)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  128703

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Unconventional superconductivity

短红线.png

Dispersion of neutron spin resonance mode in Ba0.67K0.33Fe2As2

Tao Xie(谢涛), Chang Liu(刘畅), Tom Fennell, Uwe Stuhr, Shi-Liang Li(李世亮), and Hui-Qian Luo(罗会仟)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  127402

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Interdisciplinary physics: Complex network dynamics and emerging technologies

短红线.png

A review on the design of ternary logic circuits

Xiao-Yuan Wang(王晓媛), Chuan-Tao Dong(董传涛), Zhi-Ru Wu(吴志茹), and Zhi-Qun Cheng(程知群)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  128402

Abstract

PDF


短红线.png

Prediction of epidemics dynamics on networks with partial differential equations: A case study for COVID-19 in China

Ru-Qi Li(李汝琦), Yu-Rong Song(宋玉蓉), and Guo-Ping Jiang(蒋国平)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120202

Abstract

PDF


短红线.png

Optimal control strategy for COVID-19 concerning both life and economy based on deep reinforcement learning

Wei Deng(邓为), Guoyuan Qi(齐国元), and Xinchen Yu(蔚昕晨)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120203

Abstract

PDF


短红线.png

Enhance sensitivity to illumination and synchronization in light-dependent neurons

Ying Xie(谢盈), Zhao Yao(姚昭), Xikui Hu(胡锡奎), and Jun Ma(马军)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120510

Abstract

PDF


短红线.png

Embedding any desired number of coexisting attractors in memristive system

Chunbiao Li(李春彪), Ran Wang(王然), Xu Ma(马旭), Yicheng Jiang(姜易成), and Zuohua Liu(刘作华)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120511

Abstract

PDF


短红线.png

Controlling chaos and supressing chimeras in a fractional-order discrete phase-locked loop using impulse control

Karthikeyan Rajagopal, Anitha Karthikeyan, and Balamurali Ramakrishnan

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120512

Abstract

PDF


短红线.png

Sensitivity to external optical feedback of circular-side hexagonal resonator microcavity laser

Tong Zhao(赵彤), Zhi-Ru Shen(申志儒), Wen-Li Xie(谢文丽), Yan-Qiang Guo(郭龑强), An-Bang Wang(王安帮), and Yun-Cai Wang(王云才)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120513

Abstract

PDF


短红线.png

Cascade discrete memristive maps for enhancing chaos

Fang Yuan(袁方), Cheng-Jun Bai(柏承君), and Yu-Xia Li(李玉霞)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120514

Abstract

PDF


短红线.png

Transient transition behaviors of fractional-order simplest chaotic circuit with bi-stable locally-active memristor and its ARM-based implementation

Zong-Li Yang(杨宗立), Dong Liang(梁栋), Da-Wei Ding(丁大为), Yong-Bing Hu(胡永兵), and Hao Li(李浩)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120515

Abstract

PDF


短红线.png

Modeling and dynamics of double Hindmarsh-Rose neuron with memristor-based magnetic coupling and time delay

Guoyuan Qi(齐国元) and Zimou Wang(王子谋)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120516

Abstract

PDF


短红线.png

Modeling the dynamics of firms' technological impact

Shuqi Xu(徐舒琪), Manuel Sebastian Mariani, and Linyuan Lü(吕琳媛)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120517

Abstract

PDF


短红线.png

Continuous non-autonomous memristive Rulkov model with extreme multistability

Quan Xu(徐权), Tong Liu(刘通), Cheng-Tao Feng(冯成涛), Han Bao(包涵), Hua-Gan Wu(武花干), and Bo-Cheng Bao(包伯成)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  128702

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

短红线.png

Moiré superlattice modulations in single-unit-cell FeTe films grown on NbSe2 single crystals

Han-Bin Deng(邓翰宾), Yuan Li(李渊), Zili Feng(冯子力), Jian-Yu Guan(关剑宇), Xin Yu(于鑫), Xiong Huang(黄雄), Rui-Zhe Liu(刘睿哲), Chang-Jiang Zhu(朱长江), Limin Liu(刘立民), Ying-Kai Sun(孙英开), Xi-Liang Peng(彭锡亮), Shuai-Shuai Li(李帅帅), Xin Du(杜鑫), Zheng Wang(王铮), Rui Wu(武睿), Jia-Xin Yin(殷嘉鑫), You-Guo Shi(石友国), and Han-Qing Mao(毛寒青)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  126801

Abstract

PDF


短红线.png

Molecular beam epitaxy growth of monolayer hexagonal MnTe2 on Si(111) substrate

S Lu(卢帅), K Peng(彭坤), P D Wang(王鹏栋), A X Chen(陈爱喜), W Ren(任伟), X W Fang(方鑫伟), Y Wu(伍莹), Z Y Li(李治云), H F Li(李慧芳), F Y Cheng(程飞宇), K L Xiong(熊康林), J Y Yang(杨继勇), J Z Wang(王俊忠), S A Ding(丁孙安), Y P Jiang(蒋烨平), L Wang(王利), Q Li(李青), F S Li(李坊森), and L F Chi(迟力峰)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  126804

Abstract

PDF


ARTICLE

短红线.png

Quantifying coherence with dynamical discord

Lian-Wu Yang(杨连武) and Yun-Jie Xia(夏云杰)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120304

Abstract

PDF


短红线.png

Heterogeneous dual memristive circuit: Multistability, symmetry, and FPGA implementation

Yi-Zi Cheng(承亦梓), Fu-Hong Min(闵富红), Zhi Rui(芮智), and Lei Zhang(张雷)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120502

Abstract

PDF


短红线.png

Stabilization strategy of a car-following model with multiple time delays of the drivers

Weilin Ren(任卫林), Rongjun Cheng(程荣军), and Hongxia Ge(葛红霞)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120506

Abstract

PDF


短红线.png

A 32-channel 100 GHz wavelength division multiplexer by interleaving two silicon arrayed waveguide gratings

Changjian Xie(解长健), Xihua Zou (邹喜华), Fang Zou(邹放), Lianshan Yan(闫连山), Wei Pan(潘炜), and Yong Zhang(张永)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  120703

Abstract

PDF


短红线.png

Exploration of magnetic field generation of H32+ by direc ionization and coherent resonant excitation

Zhi-Jie Yang(杨志杰), Qing-Yun Xu(徐清芸), Yong-Lin He(何永林), Xue-Shen Liu(刘学深), and Jing Guo(郭静)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  123203

Abstract

PDF


短红线.png

Theoretical calculations of hyperfine splitting, Zeeman shifts, and isotope shifts of 27Al+ and logical ions in Al+ clocks

Xiao-Kang Tang(唐骁康), Xiang Zhang(张祥), Yong Shen(沈咏), and Hong-Xin Zou(邹宏新)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  123204

Abstract

PDF


短红线.png

Broad gain, continuous-wave operation of InP-based quantum cascade laser at λ~11.8 μm

Huan Wang(王欢), Jin-Chuan Zhang(张锦川), Feng-Min Cheng(程凤敏), Zeng-Hui Gu(顾增辉), Ning Zhuo(卓宁), Shen-Qiang Zhai(翟慎强), Feng-Qi Liu(刘峰奇), Jun-Qi Liu(刘俊岐), Shu-Man Liu(刘舒曼), and Zhan-Guo Wang(王占国)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  124202

Abstract

PDF


短红线.png

Single-mode antiresonant terahertz fiber based on mode coupling between core and cladding

Shuai Sun(孙帅), Wei Shi(史伟), Quan Sheng(盛泉), Shijie Fu(付士杰), Zhongbao Yan(闫忠宝), Shuai Zhang(张帅), Junxiang Zhang(张钧翔), Chaodu Shi(史朝督), Guizhong Zhang(张贵忠), and Jianquan Yao(姚建铨)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  124205

Abstract

PDF


短红线.png

Asymmetric coherent rainbows induced by liquid convection

Tingting Shi(施婷婷), Xuan Qian(钱轩), Tianjiao Sun(孙天娇), Li Cheng(程力), Runjiang Dou(窦润江), Liyuan Liu(刘力源), and Yang Ji(姬扬)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  124208

Abstract

PDF


短红线.png

Computational ghost imaging with deep compressed sensing

Hao Zhang(张浩), Yunjie Xia(夏云杰), and Deyang Duan(段德洋)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  124209

Abstract

PDF


短红线.png

Phase behavior of rotationally asymmetric Brownian kites containing 90° internal angles

Huaqing Liu(柳华清), Yiwu Zong(宗奕吾), Zhanglin Hou(侯章林), Thomas G. Mason, and Kun Zhao(赵坤)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  124701

Abstract

PDF


短红线.png

Effect of deformation of diamond anvil and sample in diamond anvil cell on the thermal conductivity measurement

Caihong Jia(贾彩红), Dawei Jiang(蒋大伟), Min Cao(曹敏), Tingting Ji(冀婷婷), and Chunxiao Gao(高春晓)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  124702

Abstract

PDF


短红线.png

Suppression of persistent photoconductivity in high gain Ga2O3 Schottky photodetectors

Haitao Zhou(周海涛), Lujia Cong(丛璐佳), Jiangang Ma(马剑钢), Bingsheng Li(李炳生), Haiyang Xu(徐海洋), and Yichun Liu(刘益春)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  126104

Abstract

PDF


短红线.png

Ab initio study of dynamical properties of U-Nb alloy melt

Yong-Peng Shi(时永鹏), Ming-Feng Liu(刘鸣凤), Yun Chen(陈云), Wen-Lin Mo(莫文林), Dian-Zhong Li(李殿中), Tao Fa(法涛), Bin Bai(白彬), Xiao-Lin Wang(汪小琳), and Xing-Qiu Chen(陈星秋)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  126105

Abstract

PDF


短红线.png

Electric and thermal transport properties of topological insulator candidate LiMgBi

Hao OuYang(欧阳豪), Qing-Xin Dong(董庆新), Yi-Fei Huang(黄奕飞), Jun-Sen Xiang(项俊森), Li-Bo Zhang(张黎博), Chen-Sheng Li(李晨圣), Pei-Jie Sun(孙培杰), Zhi-An Ren(任治安), and Gen-Fu Chen(陈根富)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  127101

Abstract

PDF


短红线.png

Controllable and switchable chiral near-fields in symmetric graphene metasurfaces

Li Hu(胡莉), Hongxia Dai(代洪霞), Fayin Cheng(程发银), and Yuxia Tang(唐裕霞)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  127303

Abstract

PDF


短红线.png

Magnetic anisotropy manipulation and interfacial coupling in Sm3Fe5O12 films and CoFe/Sm3Fe5O12 heterostructures

Lei Shen(沈磊), Guanjie Wu(武冠杰), Tao Sun(孙韬), Zhi Meng(孟智), Chun Zhou(周春), Wenyi Liu(刘文怡), Kang Qiu(邱康), Zongwei Ma(马宗伟), Haoliang Huang(黄浩亮), Yalin Lu(陆亚林), Zongzhi Zhang(张宗芝), and Zhigao Sheng(盛志高)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  127502

Abstract

PDF


短红线.png

Insight into influence of thermodynamic coefficients on transient negative capacitance in Zr-doped HfO2 ferroelectric capacitors

Yuan-Yuan Zhang(张元元), Xiao-Qing Sun(孙晓清), Jun-Shuai Chai(柴俊帅), Hao Xu(徐昊), Xue-Li Ma(马雪丽), Jin-Juan Xiang(项金娟), Kai Han(韩锴), Xiao-Lei Wang(王晓磊), and Wen-Wu Wang(王文武)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  127701

Abstract

PDF


短红线.png

Synthesis of ternary compound in H-S-Se system at high pressures

Xiao Zhang(张晓)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  127801

Abstract

PDF


短红线.png

Fabrication of Josephson parameter amplifier and its applicationin squeezing vacuum fluctuations

Pengtao Song(宋鹏涛), Xueyi Guo(郭学仪), Kai Xu(许凯), Xiaohui Song(宋小会), Zhan Wang(王战), Zhongcheng Xiang(相忠诚), Hekang Li(李贺康), Luhong Su(苏鹭红), Yirong Jin(金贻荣), and Dongning Zheng(郑东宁)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  128502

Abstract

PDF


短红线.png

Evolution mechanism of Weibo top news competition

Fuzhong Nian(年福忠), Jingzhou Li(李经洲), and Xin Guo(郭鑫)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (12):  128901

Abstract

PDF


公用专题推荐.png

SPECIAL TOPIC — Non-Hermitian physics

SPECIAL TOPIC — Unconventional superconductivity

SPECIAL TOPIC — Two-dimensional magnetic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


公用底.png

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  

          https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056


https://blog.sciencenet.cn/blog-3377544-1318733.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2021年第12期
下一篇:[转载]CPB编辑部祝您新年快乐(2021年岁末盘点)

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-5-16 19:17

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部