ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB2021年第8期编辑推荐文章

已有 450 次阅读 2021-8-25 14:16 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

图片

CPB2021年第8期编辑推荐文章,敬请关注!


短红线.png

COVER

Stabilization of formamidinium lead iodide perovskite precursor solution for blade-coating efficient carbon electrode perovskite solar cells

Yu Zhan(占宇), Weijie Chen(陈炜杰), Fu Yang(杨甫), and Yaowen Li(李耀文)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  088803

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

CeAu2In4: A candidate of quasi-one-dimensional antiferromagnetic Kondo lattice

Meng Lyu(吕孟), Hengcan Zhao(赵恒灿), Jiahao Zhang(张佳浩), Zhen Wang(王振), Shuai Zhang(张帅), and Peijie Sun(孙培杰)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087101

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Signatures of strong interlayer coupling in γ-InSe revealed by local differential conductivity

Xiaoshuai Fu(富晓帅), Li Liu(刘丽), Li Zhang(张力), Qilong Wu(吴奇龙), Yu Xia(夏雨), Lijie Zhang(张利杰), Yuan Tian(田园), Long-Jing Yin(殷隆晶), and Zhihui Qin(秦志辉)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087306

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Group velocity matters for accurate prediction of phonon-limited carrier mobility

Qiao-Lin Yang(杨巧林), Hui-Xiong Deng(邓惠雄), Su-Huai Wei(魏苏淮), and Jun-Wei Luo(骆军委)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087201

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Excess-iron driven spin glass phase in Fe1+yTe1-xSex

Long Tian(田龙), Panpan Liu(刘盼盼), Tao Hong(洪涛), Tilo Seydel, Xingye Lu(鲁兴业), Huiqian Luo(罗会仟), Shiliang Li(李世亮), and Pengcheng Dai(戴鹏程)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087402

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Density functional theory investigation on lattice dynamics, elastic properties and origin of vanished magnetism in Heusler compounds CoMnVZ (Z= Al, Ga)

Guijiang Li(李贵江), Enke Liu(刘恩克), Guodong Liu(刘国栋), Wenhong Wang(王文洪), and Guangheng Wu(吴光恒)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  083103

Abstract

PDF


短红线.png

HIGHLIGHT

Effective model for rare-earth Kitaev materials and its classical Monte Carlo simulation

Mengjie Sun(孙梦杰), Huihang Lin(林慧航), Zheng Zhang(张政), Yanzhen Cai(蔡焱桢), Wei Ren(任玮), Jing Kang(康靖), Jianting Ji(籍建葶), Feng Jin(金峰), Xiaoqun Wang(王孝群), Rong Yu(俞榕), Qingming Zhang(张清明), and Zhengxin Liu(刘正鑫)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087503

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

短红线.png

Quantum computation and simulation with superconducting qubits

Kaiyong He(何楷泳), Xiao Geng(耿霄), Rutian Huang(黄汝田), Jianshe Liu(刘建设), and Wei Chen(陈炜)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  080304

Abstract

PDF


短红线.png

Optimized pulse for stimulated Raman adiabatic passage on noisy experimental platform

Zhi-Ling Wang(王志凌), Leiyinan Liu(刘雷轶男), and Jian Cui(崔健)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  080305

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

短红线.png

Bound states in the continuum on perfect conducting reflection gratings

Jianfeng Huang(黄剑峰), Qianju Song(宋前举), Peng Hu(胡鹏), Hong Xiang(向红), and Dezhuan Han(韩德专)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  084211

Abstract

PDF


短红线.png

Impact of the spatial coherence on self-interference digital holography

Xingbing Chao(潮兴兵), Yuan Gao(高源), Jianping Ding(丁剑平), and Hui-Tian Wang(王慧田)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  084212

Abstract

PDF


短红线.png

Polarized photoluminescence spectroscopy in WS2, WSe2 atomic layers and heterostructures by cylindrical vector beams

Lijun Wu(吴莉君), Cuihuan Ge(葛翠环), Kai Braun, Mai He(贺迈), Siman Liu(刘思嫚), Qingjun Tong(童庆军), Xiao Wang(王笑), and Anlian Pan(潘安练)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087802

Abstract

PDF


短红线.png

Anisotropic photoresponse of layered rhenium disulfide synaptic transistors

Chunhua An(安春华), Zhihao Xu(徐志昊), Jing Zhang(张璟), Enxiu Wu(武恩秀), Xinli Ma(马新莉), Yidi Pang(庞奕荻), Xiao Fu(付晓), Xiaodong Hu(胡晓东), Dong Sun(孙栋), Jinshui Miao(苗金水), and Jing Liu(刘晶)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  088503

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

短红线.png

Evolution of helium bubbles in nickel-based alloy by post-implantation annealing

Rui Zhu(朱睿), Qin Zhou(周钦), Li Shi(史力), Li-Bin Sun(孙立斌), Xin-Xin Wu(吴莘馨), Sha-Sha Lv(吕沙沙), and Zheng-Cao Li(李正操)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086102

Abstract

PDF


短红线.png

Microstructure evolution of T91 steel after heavy ion irradiation at 550 ℃

Ligang Song(宋力刚), Bo Huang(黄波), Jianghua Li(李江华), Xianfeng Ma(马显锋), Yang Li(李阳), Zehua Fang(方泽华), Min Liu(刘敏), Jishen Jiang(蒋季伸), and Yanying Hu(胡琰莹)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086103

Abstract

PDF


短红线.png

Mechanism of defect evolution in H+ and He+ implanted InP

Ren-Jie Liu(刘仁杰), Jia-Jie Lin(林家杰), N Daghbouj, Jia-Liang Sun(孙嘉良), Tian-Gui You(游天桂), Peng Gao(高鹏), Nie-Feng Sun(孙聂枫), and Min Liao(廖敏)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086104

Abstract

PDF


短红线.png

Ion track-based nanowire arrays with gradient and programmable diameters towards rational light management

Ran Huang(黄冉), Jiaming Zhang(张家明), Fangfang Xu(徐芳芳), Jie Liu(刘杰), Huijun Yao(姚会军), Yonghui Chen(陈永辉), and Jinglai Duan(段敬来)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086105

Abstract

PDF


短红线.png

Helium-hydrogen synergistic effects on swelling in in-situ multiple-ion beams irradiated steels

Haocheng Liu(刘昊成), Jia Huang(黄嘉), Liuxuan Cao(曹留煊), Yue Su(苏悦), Zhiying Gao(高智颖), Pengfei Ma(马鹏飞), Songqin Xia(夏松钦), Wei Ge(葛伟), Qingyuan Liu(刘清元), Shuang Zhao(赵双), Yugang Wang(王宇钢), Jinchi Huang(黄金池), Zhehui Zhou(周哲辉), Pengfei Zheng(郑鹏飞), and Chenxu Wang(王晨旭)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086106

Abstract

PDF


短红线.png

Formation of nano-twinned 3C-SiC grains in Fe-implanted 6H-SiC after 1500-℃ annealing

Zheng Han(韩铮), Xu Wang(王旭), Jiao Wang(王娇), Qing Liao(廖庆), and Bingsheng Li(李炳生)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086107

Abstract

PDF


短红线.png

Influence of helium on the evolution of irradiation-induced defects in tungsten: An object kinetic Monte Carlo simulation

Peng-Wei Hou(侯鹏伟), Yu-Hao Li(李宇浩), Zhong-Zhu Li(李中柱), Li-Fang Wang(王丽芳), Xingyu Gao(高兴誉), Hong-Bo Zhou(周洪波), Haifeng Song(宋海峰), and Guang-Hong Lu(吕广宏)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086108

Abstract

PDF


短红线.png

In-situ TEM observation of the evolution of helium bubbles in Mo during He+ irradiation and post-irradiation annealing

Yi-Peng Li(李奕鹏), Guang Ran(冉广), Xin-Yi Liu(刘歆翌), Xi Qiu(邱玺), Qing Han(韩晴), Wen-Jie Li(李文杰), and Yi-Jia Guo(郭熠佳)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086109

Abstract

PDF


短红线.png

Modification of short-range repulsive interactions in ReaxFF reactive force field for Fe-Ni-Al alloy

Huaqiang Chen(陈华强), Lin Lang(稂林), Shuaiyu Yi(易帅玉), Jinlong Du(杜进隆), Guangdong Liu(刘广东), Lixia Liu(刘丽霞), Yufei Wang(王宇飞), Yuehui Wang(王悦辉), Huiqiu Deng(邓辉球), and Engang Fu(付恩刚)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086110

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

短红线.png

Effects of initial states on the quantum correlations in the generalized Grover search algorithm

Zhen-Yu Chen(陈祯羽), Tian-Hui Qiu(邱田会), Wen-Bin Zhang(张文彬), and Hong-Yang Ma(马鸿洋)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  080303

Abstract

PDF


短红线.png

Magneto-transport properties of thin flakes of Weyl semiconductor tellurium

Nan Zhang(张南), Bin Cheng(程斌), Hui Li(李惠), Lin Li(李林), and Chang-Gan Zeng(曾长淦)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087304

Abstract

PDF


ARTICLE

短红线.png

Real-space parallel density matrix renormalization group with adaptive boundaries

Fu-Zhou Chen(陈富州), Chen Cheng(程晨), and Hong-Gang Luo(罗洪刚)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  080202

Abstract

PDF


短红线.png

Consistent Riccati expansion solvability, symmetries, and analytic solutions of a forced variable-coefficient extended Korteveg-de Vries equation in fluid dynamics of internal solitary waves

Ping Liu(刘萍), Bing Huang(黄兵), Bo Ren(任博), and Jian-Rong Yang(杨建荣)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  080203

Abstract

PDF


短红线.png

Effect of the potential function and strain rate on mechanical behavior of the single crystal Ni-based alloys: A molecular dynamics study

Qian Yin(尹倩), Ye-Da Lian(连业达), Rong-Hai Wu(巫荣海), Li-Qiang Gao(高利强), Shu-Qun Chen(陈树群), and Zhi-Xun Wen(温志勋)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  080204    

Abstract

PDF


短红线.png

Response of HD-V2 radiochromic film to argon ions

Lei Cheng(程蕾), Zhe Zhang(张喆), Guiyun Liang(梁贵云), and Yutong Li(李玉同)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  080702

Abstract

PDF


短红线.png

Light-shift induced by two unbalanced spontaneous decay rates in EIT (CPT) spectroscopies under Ramsey pulse excitation

Xiaoyan Liu(刘晓艳), Xu Zhao(赵旭), Jianfang Sun(孙剑芳), Zhen Xu(徐震), and Zhengfeng Hu(胡正峰)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  083203

Abstract

PDF


短红线.png

Omnidirectional and compact Tamm phonon-polaritons enhanced mid-infrared absorber    

Xiaomin Hua(花小敏), Gaige Zheng(郑改革), Fenglin Xian(咸冯林), Dongdong Xu(徐董董), and Shengyao Wang(王升耀)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  084202

Abstract

PDF


短红线.png

Solar energy full-spectrum perfect absorption and efficient photo-thermal generation    

Zhefu Liao(廖喆夫), Zhengqi Liu(刘正奇), Qizhao Wu(吴起兆), Xiaoshan Liu(刘晓山), Xuefeng Zhan(詹学峰), Gaorong Zeng(曾高荣), and Guiqiang Liu(刘桂强)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  084206

Abstract

PDF


短红线.png

Controllable preparation and disorder-dependent photoluminescence of morphologically different C60 microcrystals

Wen Cui(崔雯), De-Jun Li(李德军), Jin-Liang Guo(郭金良), Lang-Huan Zhao(赵琅嬛), Bing-Bing Liu(刘冰冰), and Shi-Shuai Sun(孙士帅)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  086101    

Abstract

PDF


短红线.png

High-frequency enhancement-mode millimeterwave AlGaN/GaN HEMT with an fT/fmax over 100 GHz/200 GHz

Sheng Wu(武盛), Minhan Mi(宓珉瀚), Xiaohua Ma(马晓华), Ling Yang(杨凌), Bin Hou(侯斌), and Yue Hao(郝跃)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087102

Abstract

PDF


短红线.png

Observation of large in-plane anisotropic transport in van der Waals semiconductor Nb2SiTe4

Kaiyao Zhou(周楷尧), Jun Deng(邓俊), Long Chen(陈龙), Wei Xia(夏威), Yanfeng Guo(郭艳峰), Yang Yang(杨洋), Jian-Gang Guo(郭建刚), and Liwei Guo(郭丽伟)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087202    

Abstract

PDF


短红线.png

Effect of surface oxygen vacancy defects on the performance of ZnO quantum dots ultraviolet photodetector

Hongyu Ma(马宏宇), Kewei Liu(刘可为), Zhen Cheng(程祯), Zhiyao Zheng(郑智遥), Yinzhe Liu(刘寅哲), Peixuan Zhang(张培宣), Xing Chen(陈星), Deming Liu(刘德明), Lei Liu(刘雷), and Dezhen Shen(申德振)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087303

Abstract

PDF


短红线.png

Investigation on threshold voltage of p-channel GaN MOSFETs based on p-GaN/AlGaN/GaN heterostructure

Ruo-Han Li(李若晗), Wu-Xiong Fei(费武雄), Rui Tang(唐锐), Zhao-Xi Wu(吴照玺), Chao Duan(段超), Tao Zhang(张涛), Dan Zhu(朱丹), Wei-Hang Zhang(张苇杭), Sheng-Lei Zhao(赵胜雷), Jin-Cheng Zhang(张进成), and Yue Hao(郝跃)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087305

Abstract

PDF


短红线.png

Giant Rashba-like spin-orbit splitting with distinct spin texture in two-dimensional heterostructures

Jianbao Zhu(朱健保), Wei Qin(秦维), and Wenguang Zhu(朱文光)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  087307

Abstract

PDF


短红线.png

In situ formed FeS2@CoS cathode for long cycling life lithium-ion battery

Xin Wang(王鑫), Bojun Wang(汪博筠), Jiachao Yang(杨家超), Qiwen Ran(冉淇文), Jian Zou(邹剑), Pengyu Chen(陈鹏宇), Li Li(李莉), Liping Wang(王丽平), and Xiaobin Niu(牛晓滨)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  088201

Abstract

PDF


短红线.png

Tunable inhibition of β-amyloid peptides by fast green molecules    

Tiantian Yang(杨甜甜), Tianxiang Yu(俞天翔), Wenhui Zhao(赵文辉), and Dongdong Lin(林冬冬)

Chin. Phys. B, 2021, 30 (8):  088701

Abstract

PDF公用专题推荐.png

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


公用底.png

长按二维码,关注我们

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  

          https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056https://blog.sciencenet.cn/blog-3377544-1301382.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2021年第8期
下一篇:[转载]IOPP“中国高被引文章奖” | CPL和CPB获奖论文名单

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-1-20 13:26

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部