zhongmaoch的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/zhongmaoch


  • 南开大学,教授

    • 管理综合->经济学->环境经济学

    扫一扫,分享此博客主页
你需要登录后才可以留言 登录 | 注册


统计信息

已有 252920 人来访过

读《道德经》第七十一章:何谓“知不知,上也”? 2021-02-25
读《道德经》第七十一章:何谓“ 知不知,上也 ”? 《道德经》第七十一章原文 : 知不知,上也;不知知,病也。圣人不病,以其病病。夫唯病病,是以 ...
(359)次阅读|(0)个评论
读《道德经》第七十章:何谓“夫唯无知,是以不我知”? 2021-02-20
读《道德经》第 七十 章:何谓“ 夫唯无知,是以不我知 ”? 《道德经》第七十章原文 : 吾言甚易知,甚易行。天下莫能知,莫能行。言有宗,事有君。 ...
(1128)次阅读|(2)个评论
读《道德经》第六十九章:何谓“不敢为主而为客”? 2021-02-15
读《道德经》第六十九章:何谓“ 不敢为主而为客 ”? 《道德经》第六十九章原文 : 用兵有言:吾不敢为主,而为客;不敢进寸,而退尺。是谓行无行, ...
(538)次阅读|(1)个评论
读《道德经》第六十八章:何谓“不争之德配天”? 2021-02-10
读《道德经》第六十八章:何谓“ 不争之德配天 ”? 《道德经》第六十八章原文 : 善为士者,不武;善战者,不怒;善胜敌者,不与;善用人者,为之下 ...
(733)次阅读|(0)个评论
读《道德经》第六十七章:何谓“一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先”? 2021-02-05
读《道德经》第六十七章:何谓“ 一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先 ”? 《道德经》第六十七章原文 : 天下皆谓我道大,似不肖。夫唯大,故似不肖。 ...
(799)次阅读|(0)个评论
读《道德经》第六十六章:何谓“以其不争,故天下莫能与之争”? 2021-01-30
读《道德经》第六十六章:何谓“ 以其不争,故天下莫能与之争 ”? 《道德经》第六十六章原文 : 江海之所以能为百谷王者,以其善下之也,故能为百谷 ...
(1135)次阅读|(0)个评论
读《道德经》第六十五章:何谓“不以智治国,国之福”? 2021-01-25
读《道德经》第六十五章:何谓“ 不以智治国,国之福 ”? 《道德经》第六十五章原文 : 古之善为道者,非以明民,将以愚之。民之难治,以其智多。故 ...
(1116)次阅读|(0)个评论
读《道德经》第六十四章:何谓“为之于未有,治之于未乱”? 2021-01-20
读《道德经》第 六十四 章:何谓“ 为之于未有,治之于未乱 ”? 《道德经》第六十四章原文 : 其安易持,其未兆易谋。其脆易泮,其微易散。为之于未 ...
(2168)次阅读|(0)个评论

查看更多

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2021-2-27 09:19

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部