ChinesePhysicsL的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsL

博文

CPL论文合集:高压物理(2021-2022)

已有 82 次阅读 2022-7-5 00:58 |系统分类:论文交流

1.gif

本文精选了Chinese Physics Letters在2021-2022年发表的有关高压物理的优秀成果,敬请关注!

Prediction of Superhard BN2 with High Energy Density

Yiming Zhang, Shuyi Lin, Min Zou, Meixu Liu, Meiling Xu, Pengfei Shen, Jian Hao, and Yinwei Li

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (1): 018101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/1/018101

Classical-Noise-Free Measurement by High-Order Quantum Correlations

Xinyu Pan

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (2): 020101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/2/020101

Structural and Electrical Properties of BexZn1−xO Alloys under High Pressure

Yanling Zhang, Xiaozhu Hao, Yanping Huang, Fubo Tian, Da Li, Youchun Wang, Hao Song, and Defang Duan 

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (2): 026101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/2/026101

Pressure Driven Structural Evolutions of 0.935(Na0.5Bi0.5)TiO3-0.065BaTiO3 Lead-Free Ferroelectric Single Crystal through Raman Spectroscopy

Qunfei Zheng, Qiang Li, Saidong Xue, Yanhui Wu, Lijuan Wang, Qian Zhang, Xiaomei Qin, Xiangyong Zhao, Feifei Wang, and Wenge Yang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (2): 026102

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/2/026102

Metal-Element-Incorporation Induced Superconducting Hydrogen Clathrate Structure at High Pressure

Jiayu Ma, Junlin Kuang, Wenwen Cui, Ju Chen, Kun Gao, Jian Hao, Jingming Shi, and Yinwei Li

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (2): 027401

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/2/027401

Design of a Class of New sp2sp3 Carbons Constructed by Graphite and Diamond Building Blocks 

Kun Luo, Bing Liu, Lei Sun, Zhisheng Zhao, and Yongjun Tian 

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (2): 028102

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/2/028102

Novel Superconducting Electrides in Ca–S System under High Pressures

Yun-Xian Liu, Chao Wang, Shuai Han, Xin Chen, Hai-Rui Sun, and Xiao-Bing Liu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 036201

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/3/036201

Phase Stability and Hydroxyl Vibration of Brucite Mg(OH)2 at High Pressure and High Temperature

Wei-Bin Gui, Chao-Shuai Zhao, and Jin Liu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (3): 038101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/3/038101

Superior Mechanical Properties of GaAs Driven by Lattice Nanotwinning

Zhenjiang Han, Han Liu, Quan Li, Dan Zhou, and Jian Lv

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (4): 046201

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/4/046201

Revealing the Pressure-Induced Softening/Weakening Mechanism in Representative Covalent Materials

Tengfei Xu, Shihao Zhang, Dominik Legut, Stan Veprek, and Ruifeng Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 056101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/5/056101

Highly Robust Reentrant Superconductivity in CsV3Sb5 under Pressure

Xu Chen, Xinhui Zhan, Xiaojun Wang, Jun Deng, Xiao-Bing Liu, Xin Chen, Jian-Gang Guo, and Xiaolong Chen

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (5): 057402

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/5/057402

New Members of High-Energy-Density Compounds: YN5 and YN8

Jun-Yi Miao, Zhan-Sheng Lu, Feng Peng, and Cheng Lu

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (6): 066201

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/6/066201

Computational Prediction of a Novel Superhard sp3 Trigonal Carbon Allotrope with Bandgap Larger than Diamond

Ruoyun Lv, Xigui Yang, Dongwen Yang, Chunyao Niu, Chunxiang Zhao, Jinxu Qin, Jinhao Zang, Fuying Dong, Lin Dong, and Chongxin Shan

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (7): 076101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/7/076101

Superconductivity in Shear Strained Semiconductors

Chang Liu, Xianqi Song, Quan Li, Yanming Ma, and Changfeng Chen

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (8): 086301

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/8/086301

Site-Selective Magnetic Moment Collapse in Compressed Fe5O6

Qiao-Ying Qin, Ai-Qin Yang, Xiang-Ru Tao, Liu-Xiang Yang, Hui-Yang Gou, and Peng Zhang

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (8): 089101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/8/089101

High Tc Superconductivity in Heavy Rare Earth Hydrides

Hao Song, Zihan Zhang, Tian Cui, Chris J. Pickard, Vladimir Z. Kresin and Defang Duan

Chin. Phys. Lett. 2021, 38 (10): 107401

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/38/10/107401

High Temperature Melting Curve of Basaltic Glass by Laser Flash Heating

Yukai Zhuang, Junwei Li, Wenhua Lu, Xueping Yang, Zhixue Du, and Qingyang Hu

Chin. Phys. Lett. 2022, 39 (2): 020701

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/39/2/020701

First-Principles Calculations about Elastic and Li+ Transport Properties of Lithium Superoxides under High Pressure and High Temperature

Yufeng Li, Shichuan Sun, Yu He, and Heping Li

Chin. Phys. Lett. 2022, 39 (2): 026101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/39/2/026101

Evidence for a High-Pressure Isostructural Transition in Nitrogen

Chunmei Fan, Shan Liu, Jingyi Liu, Binbin Wu, Qiqi Tang, Yu Tao, Meifang Pu, Feng Zhang, Jianfu Li, Xiaoli Wang, Duanwei He, Chunyin Zhou, and Li Lei

Chin. Phys. Lett. 2022, 39 (2): 026401

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/39/2/026401

High Energy Density Polymeric Nitrogen Nanotubes inside Carbon Nanotubes

Chi Ding, Junjie Wang, Yu Han, Jianan Yuan, Hao Gao, and Jian Sun

Chin. Phys. Lett. 2022, 39 (3): 036101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/39/3/036101

Novel Boron Nitride Polymorphs with Graphite-Diamond Hybrid Structure

Kun Luo, Baozhong Li, Lei Sun, Yingju Wu, Yanfeng Ge, Bing Liu, Julong He, Bo Xu, Zhisheng Zhao, and Yongjun Tian

Chin. Phys. Lett. 2022, 39 (3): 036301

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/39/3/036301

Structural Evolution of D5h(1)-C90 under High Pressure: A Mediate Allotrope of Nanocarbon from Zero-Dimensional Fullerene to One-Dimensional Nanotube

Yan Wang, Mingguang Yao, Xing Hua, Fei Jin, Zhen Yao, Hua Yang, Ziyang Liu, Quanjun Li, Ran Liu, Bo Liu, Linhai Jiang, and Bingbing Liu

Chin. Phys. Lett. 2022, 39 (5): 056101

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/39/5/056101

Pressure-Driven Ne-Bearing Polynitrides with Ultrahigh Energy Density

Lulu Liu, Shoutao Zhang, and Haijun Zhang

Chin. Phys. Lett. 2022, 39 (5): 056102

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/39/5/056102

Pressure-Induced Superconductivity in Flat-Band Kagome Compounds Pd3P2(S1−xSex)8

Shuo Li, Shuo Han, Shaohua Yan, Yi Cui, Le Wang, Shanmin Wang, Shanshan Chen, Hechang Lei, Feng Yuan, Jinshan Zhang, and Weiqiang Yu

Chin. Phys. Lett. 2022, 39 (6): 067404

http://cpl.iphy.ac.cn/10.1088/0256-307X/39/6/067404


研究快讯集锦

始于生成网络的马尔可夫链蒙卡

压力诱导具有超高能量密度的含氖聚合氮化物

FeSe超导体的反常能带劈裂和强各向异性超导能隙随掺硫的奇异演变

锁相热扩散趋肤效应

用于拓扑量子器件的纯相超细InAs–Al纳米线原位分子束外延

α-CsPbI3的缺陷容忍性:高温相材料中点缺陷性质的计算方法

Valence Quark Ratio in the Proton

高混合熵提升非晶合金的能量状态

在可调耦合超导量子比特中实现全微波脉冲的CZ门

BaO/SrTiO3界面的电输运性质研究

高通量第一性原理计算探索潜在的笼目材料

4.png

点此浏览所有Express Letters

CPL Express Letters栏目简介

为了保证重要研究成果的首发权和显示度,CPL于2012年6月开设了Express Letters栏目。此栏目发表速度快,学术质量高。截至2020年底,平均每篇被引用约20次,已经在国内物理学界建立起良好口碑与声望,来稿数量不断增加。

3.jpg

收录于合集 #论文合集 3下一篇CPL论文合集:高压物理(2020)阅读原文
https://blog.sciencenet.cn/blog-3426263-1345876.html

上一篇:CPL论文合集:高压物理(2020)
下一篇:研究快讯 | 巨行星内部可能存在的氦-二氧化硅化合物
收藏 IP: 91.42.170.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2022-8-19 13:36

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部