AlongRiver分享 http://blog.sciencenet.cn/u/yqx1985 随手的科研笔记,记录科研过程,科研生活的点点滴滴

博文

[转载]曹雪芹著、无名氏续,红楼梦研究所校注《红楼梦》(有声版上)【人民文学出版社2022921】

已有 605 次阅读 2022-9-21 21:21 |个人分类:科研论文|系统分类:博客资讯|文章来源:转载

曹雪芹著、无名氏续,红楼梦研究所校注《红楼梦》(有声版上)【人民文学出版社2022921】

【《红楼梦》研究藏书】(HLM编号第03149)】

黄安年文  黄安年的博客/2022年9月21日发布(第30987篇)

 2019年1月6日-2021年5月31日笔者整理并通过博客先后发布了个人收藏图书的英文图书书目、个人在纸媒发表的论著、译、评、介学术资料;吕启祥在纸质图书报刊上发表的论著、黄安年美国问题中文藏书、吕启祥藏书《红楼梦》研究书目等目录。完整保存这些学术资料,符合我们践行学术报国的心愿和学术为公、实事求是、与时俱进、资源共享的宗旨,也是一个普通教学和学术工作者学术探索历程的文字记录。对于笔者通过网上广泛征求有意接收的单位达成无偿捐赠的承诺,也提供了一个完整目录检索。 自2021年6月1日开始集中发布我们藏书中的《文史综合》部分书目,此前 自2020年9月7日开始集中发布吕启祥个人藏书中有关《红楼梦》研究书目。201年5月基本完成后,陆续补充。按藏书情况大体上:

HLM00  红楼梦历年版本

HLM10  红楼梦词典、资料

HLM20  红学研究者论著A-E

HLM30  红学研究者论著F-G

HLM40  红学研究者论著H-K

HLM50  红学研究者论著I-R

HLM60  红学研究者论著S-Z

HLM70  红学文化普及作品

HLM80  红学刊物

HLM90  吕启祥论著(见吕启祥在纸质图书报刊上发表的论著)

需要说明的是藏书分类是主要为便于个人所藏图书的查找,其中红学无涉作者评价。本书目客观叙述该书出版基本信息,内容评价见仁见智,也不涉及发布人的学术观点。

 

现在发布的是曹雪芹著、无名氏续,红楼梦研究所校注《红楼梦》(有声版上)【人民文学出版社2022】【《红楼梦》研究藏书】(HLM编号第03149)】,三河市鑫金马印装有限公司印制,890X1290MM,32开,47.875印张,115.3万字,1982年2月第一版,2008年7月第三版,2022年6月第3次印刷,上册1-774页,下册775-1499页,定价89元(全二册)

上册《红楼梦》校注本三版序言《红楼梦》校注本再版序言、前言、校注凡例, 第1回到第三册60回;下册第61-120回。责任编辑徐文凯,装帧设计李思安,责任印刷王重芝。

照片上册19张,下册8张。曹雪芹著、无名氏续,红楼梦研究所校注《红楼梦》(有声版上)【人民文学出版社2022】【《红楼梦》研究藏书】(HLM编号第03149)】

weibo.com/a/hot/7627688873367556_1.html

weibo.com/a/hot/7627688873367556_1.html?nXQMB

weibo.com/a/hot/7627688873367556_1.html?24=MIG

weibo.com/a/hot/7627688873302022_1.html

weibo.com/a/hot/7627688873302022_1.html?Jwaku

weibo.com/a/hot/7627688873302022_1.html?53=wEs

weibo.com/a/hot/7627688874907659_1.html

weibo.com/a/hot/7627688874907659_1.html?KPbKZ

weibo.com/a/hot/7627688874907659_1.html?43=MGN

weibo.com/a/hot/7627688877037571_1.html

weibo.com/a/hot/7627688877037571_1.html?Pjmqn

weibo.com/a/hot/7627688877037571_1.html?58=sGA

weibo.com/a/hot/7627688877037576_1.html

weibo.com/a/hot/7627688877037576_1.html?BZLVV

weibo.com/a/hot/7627688877037576_1.html?92=XUy

weibo.com/a/hot/7627688878610443_1.html

weibo.com/a/hot/7627688878610443_1.html?gzHZm

weibo.com/a/hot/7627688878610443_1.html?27=RTA

weibo.com/a/hot/7627688880183300_1.html

weibo.com/a/hot/7627688880183300_1.html?yHRXq

weibo.com/a/hot/7627688880183300_1.html?37=tcG

weibo.com/a/hot/7627688882214916_1.html

weibo.com/a/hot/7627688882214916_1.html?tHrsK

weibo.com/a/hot/7627688882214916_1.html?40=JTX

weibo.com/a/hot/7627688882280450_1.html

weibo.com/a/hot/7627688882280450_1.html?KkqXW

weibo.com/a/hot/7627688882280450_1.html?07=Fwy

weibo.com/a/hot/7627688883787780_1.html

weibo.com/a/hot/7627688883787780_1.html?YtUsP

weibo.com/a/hot/7627688883787780_1.html?07=jMH

weibo.com/a/hot/7627688884312066_1.html

weibo.com/a/hot/7627688884312066_1.html?sLeIt

weibo.com/a/hot/7627688884312066_1.html?13=JOZ

weibo.com/a/hot/7627688897484801_1.html

weibo.com/a/hot/7627688897484801_1.html?QuXoX

weibo.com/a/hot/7627688897484801_1.html?78=lPL

weibo.com/a/hot/7627688897452035_1.html

weibo.com/a/hot/7627688897452035_1.html?iKDDy

weibo.com/a/hot/7627688897452035_1.html?16=Opt

weibo.com/a/hot/7627688899516421_1.html

weibo.com/a/hot/7627688899516421_1.html?LIWsL

weibo.com/a/hot/7627688899516421_1.html?42=FBe

weibo.com/a/hot/7627688901646339_1.html

weibo.com/a/hot/7627688901646339_1.html?JDCmN

weibo.com/a/hot/7627688901646339_1.html?63=CAi

weibo.com/a/hot/7627688903776265_1.html

weibo.com/a/hot/7627688903776265_1.html?mHNQL

weibo.com/a/hot/7627688903776265_1.html?90=AIK

weibo.com/a/hot/7627688906397705_1.html

weibo.com/a/hot/7627688906397705_1.html?Zwwee

weibo.com/a/hot/7627688906397705_1.html?23=efJ

weibo.com/a/hot/7627688907937810_1.html

weibo.com/a/hot/7627688907937810_1.html?Nkevj

weibo.com/a/hot/7627688907937810_1.html?71=SJM

weibo.com/a/hot/7627688912132102_1.html

weibo.com/a/hot/7627688912132102_1.html?bZZvk

weibo.com/a/hot/7627688912132102_1.html?66=wmG

weibo.com/a/hot/7627688914753541_1.html

weibo.com/a/hot/7627688914753541_1.html?gotcM

weibo.com/a/hot/7627688914753541_1.html?57=HWl

weibo.com/a/hot/7627688916359177_1.html

weibo.com/a/hot/7627688916359177_1.html?QSIwW

weibo.com/a/hot/7627688916359177_1.html?80=TnY

weibo.com/a/hot/7627688918456324_1.html

weibo.com/a/hot/7627688918456324_1.html?pYGnf

weibo.com/a/hot/7627688918456324_1.html?90=jPb

weibo.com/a/hot/7627688919996425_1.html

weibo.com/a/hot/7627688919996425_1.html?EmeRU

weibo.com/a/hot/7627688919996425_1.html?38=DUp

weibo.com/a/hot/7627688922093576_1.html

weibo.com/a/hot/7627688922093576_1.html?glLZU

weibo.com/a/hot/7627688922093576_1.html?69=idC

weibo.com/a/hot/7627688925796357_1.html

weibo.com/a/hot/7627688925796357_1.html?walAH

weibo.com/a/hot/7627688925796357_1.html?91=OUL

weibo.com/a/hot/7627688905807873_1.html

weibo.com/a/hot/7627688905807873_1.html?dxnBE

weibo.com/a/hot/7627688905807873_1.html?62=UGU

weibo.com/a/hot/7627688931530753_1.html

weibo.com/a/hot/7627688931530753_1.html?HYRBM

weibo.com/a/hot/7627688931530753_1.html?98=iOu

weibo.com/a/hot/7627688933595138_1.html

weibo.com/a/hot/7627688933595138_1.html?ExWGd

weibo.com/a/hot/7627688933595138_1.html?95=EZK

weibo.com/a/hot/7627688967673861_1.html

weibo.com/a/hot/7627688967673861_1.html?zzqem

weibo.com/a/hot/7627688967673861_1.html?94=xMw

weibo.com/a/hot/7627688935692291_1.html

weibo.com/a/hot/7627688935692291_1.html?pNfiJ

weibo.com/a/hot/7627688935692291_1.html?44=zOU

weibo.com/a/hot/7627688974489602_1.html

weibo.com/a/hot/7627688974489602_1.html?zBLGi

weibo.com/a/hot/7627688974489602_1.html?61=MIe

weibo.com/a/hot/7627688978716674_1.html

weibo.com/a/hot/7627688978716674_1.html?sgRHV

weibo.com/a/hot/7627688978716674_1.html?89=RRJ

weibo.com/a/hot/7627688981829646_1.html

weibo.com/a/hot/7627688981829646_1.html?VmUxj

weibo.com/a/hot/7627688981829646_1.html?00=xIJ

weibo.com/a/hot/7627688984451074_1.html

weibo.com/a/hot/7627688984451074_1.html?xJRwc

weibo.com/a/hot/7627688984451074_1.html?45=HVc

weibo.com/a/hot/7627688986613771_1.html

weibo.com/a/hot/7627688986613771_1.html?HjuxI

weibo.com/a/hot/7627688986613771_1.html?74=yuv

weibo.com/a/hot/7627688990775304_1.html

weibo.com/a/hot/7627688990775304_1.html?hrToZ

weibo.com/a/hot/7627688990775304_1.html?74=Iql

weibo.com/a/hot/7627688993396738_1.html

weibo.com/a/hot/7627688993396738_1.html?ckzsN

weibo.com/a/hot/7627688993396738_1.html?06=YRw

weibo.com/a/hot/7627688994969607_1.html

weibo.com/a/hot/7627688994969607_1.html?TvukT

weibo.com/a/hot/7627688994969607_1.html?31=RAs

weibo.com/a/hot/7627688997033988_1.html

weibo.com/a/hot/7627688997033988_1.html?rtzoq

weibo.com/a/hot/7627688997033988_1.html?53=sOf

weibo.com/a/hot/7627689011255299_1.html

weibo.com/a/hot/7627689011255299_1.html?aQIzV

weibo.com/a/hot/7627689011255299_1.html?22=Dsy

weibo.com/a/hot/7627688988153868_1.html

weibo.com/a/hot/7627688988153868_1.html?hCwZZ

weibo.com/a/hot/7627688988153868_1.html?83=mjK

weibo.com/a/hot/7627689012795406_1.html

weibo.com/a/hot/7627689012795406_1.html?uReEH

weibo.com/a/hot/7627689012795406_1.html?58=Mql

weibo.com/a/hot/7627689013286915_1.html

weibo.com/a/hot/7627689013286915_1.html?WgdNE

weibo.com/a/hot/7627689013286915_1.html?82=whl

weibo.com/a/hot/7627689014859777_1.html

weibo.com/a/hot/7627689014859777_1.html?VIres

weibo.com/a/hot/7627689014859777_1.html?97=iDK

weibo.com/a/hot/7627689015908359_1.html

weibo.com/a/hot/7627689015908359_1.html?IHKpq

weibo.com/a/hot/7627689015908359_1.html?47=zFP

weibo.com/a/hot/7627689016432647_1.html

weibo.com/a/hot/7627689016432647_1.html?jBusz

weibo.com/a/hot/7627689016432647_1.html?64=BSU

weibo.com/a/hot/7627689018005517_1.html

weibo.com/a/hot/7627689018005517_1.html?JpdiW

weibo.com/a/hot/7627689018005517_1.html?92=kab

weibo.com/a/hot/7627689021741072_1.html

weibo.com/a/hot/7627689021741072_1.html?SDhAb

weibo.com/a/hot/7627689021741072_1.html?93=QFl

weibo.com/a/hot/7627689023805447_1.html

weibo.com/a/hot/7627689023805447_1.html?lAeKI

weibo.com/a/hot/7627689023805447_1.html?18=PdX

weibo.com/a/hot/7627689025869828_1.html

weibo.com/a/hot/7627689025869828_1.html?SAkaD

weibo.com/a/hot/7627689025869828_1.html?06=XRQ

weibo.com/a/hot/7627689027508235_1.html

weibo.com/a/hot/7627689027508235_1.html?jxZAR

weibo.com/a/hot/7627689027508235_1.html?79=zEv

weibo.com/a/hot/7627689028491266_1.html

weibo.com/a/hot/7627689028491266_1.html?oqTns

weibo.com/a/hot/7627689028491266_1.html?83=qGX

weibo.com/a/hot/7627689029015563_1.html

weibo.com/a/hot/7627689029015563_1.html?NkMuM

weibo.com/a/hot/7627689029015563_1.html?98=kqu

weibo.com/a/hot/7627689029539850_1.html

weibo.com/a/hot/7627689029539850_1.html?SCygX

weibo.com/a/hot/7627689029539850_1.html?81=Fjw

weibo.com/a/hot/7627689031637004_1.html

weibo.com/a/hot/7627689031637004_1.html?VlZcp

weibo.com/a/hot/7627689031637004_1.html?45=EAt

weibo.com/a/hot/7627689030621192_1.html

weibo.com/a/hot/7627689030621192_1.html?jqxxj

weibo.com/a/hot/7627689030621192_1.html?82=fWY

weibo.com/a/hot/7627689033799690_1.html

weibo.com/a/hot/7627689033799690_1.html?MmPla

weibo.com/a/hot/7627689033799690_1.html?77=YAm

weibo.com/a/hot/7627689035831301_1.html

weibo.com/a/hot/7627689035831301_1.html?jKBWF

weibo.com/a/hot/7627689035831301_1.html?69=wuQ

weibo.com/a/hot/7627689037928451_1.html

weibo.com/a/hot/7627689037928451_1.html?HEdfi

weibo.com/a/hot/7627689037928451_1.html?36=PdM

weibo.com/a/hot/7627689038977030_1.html

weibo.com/a/hot/7627689038977030_1.html?TbiXU

weibo.com/a/hot/7627689038977030_1.html?35=jFH

weibo.com/a/hot/7627689039534085_1.html

weibo.com/a/hot/7627689039534085_1.html?DSVEA

weibo.com/a/hot/7627689039534085_1.html?56=mDv

weibo.com/a/hot/7627689040615433_1.html

weibo.com/a/hot/7627689040615433_1.html?RuYvl

weibo.com/a/hot/7627689040615433_1.html?99=lxA

weibo.com/a/hot/7627689041631236_1.html

weibo.com/a/hot/7627689041631236_1.html?fhvpZ

weibo.com/a/hot/7627689041631236_1.html?55=oer

weibo.com/a/hot/7627689043761153_1.html

weibo.com/a/hot/7627689043761153_1.html?ogFUY

weibo.com/a/hot/7627689043761153_1.html?21=NKv

weibo.com/a/hot/7627689043236867_1.html

weibo.com/a/hot/7627689043236867_1.html?foOhr

weibo.com/a/hot/7627689043236867_1.html?53=feX

weibo.com/a/hot/7627689045268487_1.html

weibo.com/a/hot/7627689045268487_1.html?UvGdW

weibo.com/a/hot/7627689045268487_1.html?41=bvc

weibo.com/a/hot/7627689049004036_1.html

weibo.com/a/hot/7627689049004036_1.html?QzQgg

weibo.com/a/hot/7627689049004036_1.html?64=tgW

weibo.com/a/hot/7627689048446982_1.html

weibo.com/a/hot/7627689048446982_1.html?hFFFV

weibo.com/a/hot/7627689048446982_1.html?57=jZv

weibo.com/a/hot/7627689050511374_1.html

weibo.com/a/hot/7627689050511374_1.html?ocgwe

weibo.com/a/hot/7627689050511374_1.html?10=Hln

weibo.com/a/hot/7627689052674052_1.html

weibo.com/a/hot/7627689052674052_1.html?PKVkB

weibo.com/a/hot/7627689052674052_1.html?81=Cfq

weibo.com/a/hot/7627689054181380_1.html

weibo.com/a/hot/7627689054181380_1.html?RFMXq

weibo.com/a/hot/7627689054181380_1.html?10=cvY

weibo.com/a/hot/7627689054214148_1.html

weibo.com/a/hot/7627689054214148_1.html?DHTJQ

weibo.com/a/hot/7627689054214148_1.html?52=qFC

weibo.com/a/hot/7627689057359879_1.html

weibo.com/a/hot/7627689057359879_1.html?eBQRk

weibo.com/a/hot/7627689057359879_1.html?72=wfl

weibo.com/a/hot/7627689056868363_1.html

weibo.com/a/hot/7627689056868363_1.html?uKWSH

weibo.com/a/hot/7627689056868363_1.html?28=YSJ

weibo.com/a/hot/7627689061062660_1.html

weibo.com/a/hot/7627689061062660_1.html?cHcab

weibo.com/a/hot/7627689061062660_1.html?66=ycl

weibo.com/a/hot/7627689063684102_1.html

weibo.com/a/hot/7627689063684102_1.html?RvqAI

weibo.com/a/hot/7627689063684102_1.html?25=eMH

weibo.com/a/hot/7627689066240013_1.html

weibo.com/a/hot/7627689066240013_1.html?leHAi

weibo.com/a/hot/7627689066240013_1.html?96=YYq

weibo.com/a/hot/7627689070434306_1.html

weibo.com/a/hot/7627689070434306_1.html?HSFHP

weibo.com/a/hot/7627689070434306_1.html?74=vTs

weibo.com/a/hot/7627689072039944_1.html

weibo.com/a/hot/7627689072039944_1.html?AvTLt

weibo.com/a/hot/7627689072039944_1.html?60=tWb

weibo.com/a/hot/7627689072564227_1.html

weibo.com/a/hot/7627689072564227_1.html?cgfpi

weibo.com/a/hot/7627689072564227_1.html?21=Pgm

weibo.com/a/hot/7627689074694145_1.html

weibo.com/a/hot/7627689074694145_1.html?JkByJ

weibo.com/a/hot/7627689074694145_1.html?73=lwl

weibo.com/a/hot/7627689077839873_1.html

weibo.com/a/hot/7627689077839873_1.html?amowp

weibo.com/a/hot/7627689077839873_1.html?16=Bkq

weibo.com/a/hot/7627689079937032_1.html

weibo.com/a/hot/7627689079937032_1.html?xmByr

weibo.com/a/hot/7627689079937032_1.html?37=Faw

weibo.com/a/hot/7627689085638658_1.html

weibo.com/a/hot/7627689085638658_1.html?FBthQ

weibo.com/a/hot/7627689085638658_1.html?37=eon

weibo.com/a/hot/7627689103464449_1.html

weibo.com/a/hot/7627689103464449_1.html?tYYLg

weibo.com/a/hot/7627689103464449_1.html?96=NXA

weibo.com/a/hot/7627689108183052_1.html

weibo.com/a/hot/7627689108183052_1.html?NkyTp

weibo.com/a/hot/7627689108183052_1.html?20=Axm

weibo.com/a/hot/7627689110345730_1.html

weibo.com/a/hot/7627689110345730_1.html?CiLnk

weibo.com/a/hot/7627689110345730_1.html?53=XJV

weibo.com/a/hot/7627689115555851_1.html

weibo.com/a/hot/7627689115555851_1.html?WkHKF

weibo.com/a/hot/7627689115555851_1.html?55=MeZ

weibo.com/a/hot/7627689119258646_1.html

weibo.com/a/hot/7627689119258646_1.html?BxBwQ

weibo.com/a/hot/7627689119258646_1.html?35=QRn

weibo.com/a/hot/7627689125550088_1.html

weibo.com/a/hot/7627689125550088_1.html?zpaAx

weibo.com/a/hot/7627689125550088_1.html?52=kGp

weibo.com/a/hot/7627689127647244_1.html

weibo.com/a/hot/7627689127647244_1.html?PAjzJ

weibo.com/a/hot/7627689127647244_1.html?22=pZk

weibo.com/a/hot/7627689130760195_1.html

weibo.com/a/hot/7627689130760195_1.html?RXFmo

weibo.com/a/hot/7627689130760195_1.html?55=wJj

weibo.com/a/hot/7627689133938707_1.html

weibo.com/a/hot/7627689133938707_1.html?uTAGI

weibo.com/a/hot/7627689133938707_1.html?84=dDs

weibo.com/a/hot/7627689136003096_1.html

weibo.com/a/hot/7627689136003096_1.html?PRQux

weibo.com/a/hot/7627689136003096_1.html?50=PYV

weibo.com/a/hot/7627689161136134_1.html

weibo.com/a/hot/7627689161136134_1.html?nkwqM

weibo.com/a/hot/7627689161136134_1.html?90=CZl

weibo.com/a/hot/7627689162774538_1.html

weibo.com/a/hot/7627689162774538_1.html?bROSP

weibo.com/a/hot/7627689162774538_1.html?75=aPB

https://blog.sciencenet.cn/blog-316653-1356337.html

上一篇:活性数据离散分布下的瑞香狼毒抗肿瘤活性成分筛选研究
下一篇:[转载]活性数据离散分布下的瑞香狼毒抗肿瘤活性成分筛选研究
收藏 IP: 114.98.234.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-2-8 01:34

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部