duanshuiliu的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/duanshuiliu

博文

传输网络传输效率优化方法

已有 4406 次阅读 2010-8-3 21:00 |个人分类:未分类|系统分类:科研笔记| 复杂网络, 传输网络

传输网络的效率最高指的是在成本固定的条件下,网络传输一定(能量,信息)所消耗的能量最小,即所作的功耗最小。目前的论文都是用统计方法计算,怎么用网络动力学的方法计算?

[1] S. Bohn and M.O. Magnasco, Phys. Rev. Lett. 98, 088702 (2007).
[2] M. Durand, Phys. Rev. Lett. 98, 088701 (2007).
[3] J. R. Banavar, F. Colaiori, A. Flammini, A. Maritan, and A. Rinaldo, Phys. Rev. Lett. 84, 4745 (2000).

[4] Eleni Katifori, Gergely J.Szollosi and Marcelo O. MagnascoDamage and Fluctuations Induce Loops in Optimal Transport Networks. Phys. Rev. Lett. 104, 048704 (2010)https://blog.sciencenet.cn/blog-249551-349747.html


收藏 IP: .*| 热度|

0

发表评论 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-6-22 17:44

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部