ChinesePhysicsB的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/ChinesePhysicsB

博文

[转载]CPB第10期编辑推荐文章

已有 220 次阅读 2022-12-1 10:53 |系统分类:论文交流|文章来源:转载

图片

CPB2022年第10期编辑推荐文章,敬请关注!


COVER

Ac Josephson effect in Corbino-geometry Josephson junctions constructed on Bi2Te3 surface

Yunxiao Zhang(张云潇), Zhaozheng Lyu(吕昭征), Xiang Wang(王翔), Enna Zhuo(卓恩娜), Xiaopei Sun(孙晓培), Bing Li(李冰), Jie Shen(沈洁), Guangtong Liu(刘广同), Fanming Qu(屈凡明), and Li Lü(吕力)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107402

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Experimental realization of two-dimensional single-layer ultracold gases of 87Rb in an accordion lattice

Liangwei Wang(王良伟), Kai Wen(文凯), Fangde Liu(刘方德), Yunda Li(李云达), Pengjun Wang(王鹏军), Lianghui Huang(黄良辉), Liangchao Chen(陈良超), Wei Han(韩伟), Zengming Meng(孟增明), and Jing Zhang(张靖)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  103401

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Boosting the performance of crossed ZnO microwire UV photodetector by mechanical contact homo-interface barrier

Yinzhe Liu(刘寅哲), Kewei Liu(刘可为), Jialin Yang(杨佳霖), Zhen Cheng(程祯), Dongyang Han(韩冬阳), Qiu Ai(艾秋), Xing Chen(陈星), Yongxue Zhu(朱勇学), Binghui Li(李炳辉), Lei Liu(刘雷), and Dezhen Shen(申德振)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  106101

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Identification of the phosphorus-doping defect in MgS as a potential qubit

Jijun Huang(黄及军) and Xueling Lei(雷雪玲)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  106102

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Unusual thermodynamics of low-energy phonons in the Dirac semimetal Cd3As2

Zhen Wang(王振), Hengcan Zhao(赵恒灿), Meng Lyu(吕孟), Junsen Xiang(项俊森), Qingxin Dong(董庆新), Genfu Chen(陈根富), Shuai Zhang(张帅), and Peijie Sun(孙培杰)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  106501

Abstract

PDF


HIGHLIGHT

Peptide backbone-copper ring structure: A molecular insight into copper-induced amyloid toxicity

Jing Wang(王静), Hua Li(李华), Xiankai Jiang(姜先凯), Bin Wu(吴斌), Jun Guo(郭俊), Xiurong Su(苏秀榕), Xingfei Zhou(周星飞), Yu Wang(王宇), Geng Wang(王耿), Heping Geng(耿和平), Zheng Jiang(姜政), Fang Huang(黄方), Gang Chen(陈刚), Chunlei Wang(王春雷), Haiping Fang(方海平), and Chenqi Xu(许琛琦)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108702

Abstract

PDF


TOPICAL REVIEW—Celebrating 30 Years of Chinese Physics B

Quantum simulation and quantum computation of noisy-intermediate scale

Kai Xu(许凯), and Heng Fan(范桁)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  100304

Abstract

PDF


Ultrafast Coulomb explosion imaging of molecules and molecular clusters

Xiaokai Li(李孝开), Xitao Yu(余西涛), Pan Ma(马盼), Xinning Zhao(赵欣宁), Chuncheng Wang(王春成), Sizuo Luo(罗嗣佐), and Dajun Ding(丁大军)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  103304

Abstract

PDF


Momentum-space polarization fields in two-dimensional photonic-crystal slabs: Physics and applications

Wen-Zhe Liu(刘文哲), Lei Shi(石磊), Che-Ting Chan(陈子亭), and Jian Zi(资剑)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104211

Abstract

PDF


Advances and challenges in DFT-based energy materials design

Jun Kang(康俊), Xie Zhang(张燮), and Su-Huai Wei(魏苏淮)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107105

Abstract

PDF


Recent advances of interface engineering in inverted perovskite solar cells

Shiqi Yu(余诗琪), Zhuang Xiong(熊壮), Zhenhan Wang(王振涵), Haitao Zhou(周海涛), Fei Ma(马飞), Zihan Qu(瞿子涵), Yang Zhao(赵洋), Xinbo Chu(楚新波), and Jingbi You(游经碧)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107307

Abstract

PDF


Recent advances in quasi-2D superconductors via organic molecule intercalation

Mengzhu Shi(石孟竹), Baolei Kang(康宝蕾), Tao Wu(吴涛), and Xianhui Chen(陈仙辉)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107403

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Celebrating the 70th Anniversary of the Physics of Jilin University

Near-infrared photocatalysis based on upconversion nanomaterials

Xingyuan Guo(郭星原), Zhe Wang(王哲), Shengyan Yin(尹升燕), and Weiping Qin(秦伟平)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108201

Abstract

PDF


Dynamic stabilization of atomic ionization in a high-frequency laser field with different initial angular momenta

Di-Yu Zhang(张頔玉), Yue Qiao(乔月), Wen-Di Lan(蓝文迪), Jun Wang(王俊), Fu-Ming Guo(郭福明), Yu-Jun Yang(杨玉军), and Da-Jun Ding(丁大军)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  103202

Abstract

PDF


Amplitude and rotation of the ellipticity of harmonicsfrom a linearly polarized laser field

Ping Li(李萍), Na Gao(高娜), Rui-Xian Yu(蔚瑞贤), Jun Wang(王俊), Su-Yu Li(李苏宇), Fu-Ming Guo(郭福明), and Yu-Jun Yang(杨玉军)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  103303

Abstract

PDF


Femtosecond laser-induced Cu plasma spectra at different laser polarizations and sample temperatures

Yitong Liu(刘奕彤), Qiuyun Wang(王秋云), Luyun Jiang(蒋陆昀), Anmin Chen(陈安民), Jianhui Han(韩建慧), and Mingxing Jin(金明星)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  105201

Abstract

PDF


Pressure-induced phase transition in transition metal trifluorides

Peng Liu(刘鹏), Meiling Xu(徐美玲), Jian Lv(吕健), Pengyue Gao(高朋越), Chengxi Huang(黄呈熙), Yinwei Li(李印威), Jianyun Wang(王建云), Yanchao Wang(王彦超), and Mi Zhou(周密)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  106104

Abstract

PDF


Synthesis and superconductivity in yttrium superhydrides under high pressure

Yingying Wang(王莹莹), Kui Wang(王奎), Yao Sun(孙尧), Liang Ma(马良), Yanchao Wang(王彦超), Bo Zou(邹勃), Guangtao Liu(刘广韬), Mi Zhou(周密), and Hongbo Wang(王洪波)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  106201

Abstract

PDF


Effect of the codoping of N—H—O on the growth characteristics and defects of diamonds under high temperature and high pressure

Zhenghao Cai(蔡正浩), Bowei Li(李博维), Liangchao Chen(陈良超), Zhiwen Wang(王志文), Shuai Fang(房帅), Yongkui Wang(王永奎), Hongan Ma(马红安), and Xiaopeng Jia(贾晓鹏)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108104

Abstract

PDF


Design of vertical diamond Schottky barrier diode with junction terminal extension structure by using the n-Ga2O3/p-diamond heterojunction

Wang Lin(林旺), Ting-Ting Wang(王婷婷), Qi-Liang Wang(王启亮), Xian-Yi Lv(吕宪义), Gen-Zhuang Li(李根壮), Liu-An Li(李柳暗), Jin-Ping Ao(敖金平), and Guang-Tian Zou(邹广田)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108105

Abstract

PDF


Relationship between the spatial position of the seed and growth mode for single-crystal diamond grown with an enclosed-type holder

Wen-Liang Xie(谢文良), Xian-Yi Lv(吕宪义), Qi-Liang Wang(王启亮), Liu-An Li(李柳暗), and Guang-Tian Zou(邹广田)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108106

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Fabrication and manipulation of the second-generation quantum systems

Up-conversion detection of mid-infrared light carrying orbital angular momentum

Zheng Ge(葛正), Chen Yang(杨琛), Yin-Hai Li(李银海), Yan Li(李岩), Shi-Kai Liu(刘世凯), Su-Jian Niu(牛素俭), Zhi-Yuan Zhou(周志远), and Bao-Sen Shi(史保森)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104210

Abstract

PDF


Observation of multiple charge density wave phases in epitaxial monolayer 1T-VSe2 film

Junyu Zong(宗君宇), Yang Xie(谢阳), Qinghao Meng(孟庆豪), Qichao Tian(田启超), Wang Chen(陈望), Xuedong Xie(谢学栋), Shaoen Jin(靳少恩), Yongheng Zhang(张永衡), Li Wang(王利), Wei Ren(任伟), Jian Shen(沈健), Aixi Chen(陈爱喜), Pengdong Wang(王鹏栋), Fang-Sen Li(李坊森), Zhaoyang Dong(董召阳), Can Wang(王灿), Jian-Xin Li(李建新), and Yi Zhang(张翼)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107301

Abstract

PDF


Sign reversal of anisotropic magnetoresistance and anomalous thickness-dependent resistivity in Sr2CrWO6/SrTiO3 films

Chunli Yao(姚春丽), Tingna Shao(邵婷娜), Mingrui Liu(刘明睿), Zitao Zhang(张子涛), Weimin Jiang(姜伟民), Qiang Zhao(赵强), Yujie Qiao(乔宇杰), Meihui Chen(陈美慧), Xingyu Chen(陈星宇), Ruifen Dou(窦瑞芬), Changmin Xiong(熊昌民), and Jiacai Nie(聂家财)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107302

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Optical field manipulation

Near-field multiple super-resolution imaging from Mikaelian lens to generalized Maxwell's fish-eye lens

Yangyang Zhou(周杨阳) and Huanyang Chen(陈焕阳)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104205

Abstract

PDF


Enhanced single photon emission in silicon carbide with Bull's eye cavities

Xing-Hua Liu(刘兴华), Fang-Fang Ren(任芳芳), Jiandong Ye(叶建东), Shuxiao Wang(王书晓), Wei-Zong Xu(徐尉宗), Dong Zhou(周东), Mingbin Yu(余明斌), Rong Zhang(张荣), Youdou Zheng(郑有炓), and Hai Lu(陆海)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104206

Abstract

PDF


Spatiotemporal mode-locked multimode fiber laser with dissipative four-wave mixing effect

Ming-Wei Qiu(邱明伟), Chao-Qun Cai(蔡超群), and Zu-Xing Zhang(张祖兴)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104207

Abstract

PDF


Phase-matched second-harmonic generation in hybrid polymer-LN waveguides

Zijie Wang(王梓杰), Bodong Liu(刘伯东), Chunhua Wang(王春华), and Huakang Yu(虞华康)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104208

Abstract

PDF


Bound states in the continuum in metal—dielectric photonic crystal with a birefringent defect

Hongzhen Tang(唐宏珍), Peng Hu(胡鹏), Da-Jian Cui(崔大健), Hong Xiang(向红), and Dezhuan Han(韩德专)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104209

Abstract

PDF


SPECIAL TOPIC—Non-Hermitian physics

Quantum simulation of τ-anti-pseudo-Hermitian two-level systems

Chao Zheng(郑超)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  100301

Abstract

PDF


REVIEW

Parallel optimization of underwater acoustic models: A survey

Zi-jie Zhu(祝子杰), Shu-qing Ma(马树青), Xiao-Qian Zhu(朱小谦), Qiang Lan(蓝强), Sheng-Chun Piao(朴胜春), and Yu-Sheng Cheng(程玉胜)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104301

Abstract

PDF


Energy band and charge-carrier engineering in skutterudite thermoelectric materials

Zhiyuan Liu(刘志愿), Ting Yang(杨婷), Yonggui Wang(王永贵), Ailin Xia(夏爱林), and Lianbo Ma(马连波)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107303

Abstract

PDF


Multiplexing technology based on SQUID for readout of superconducting transition-edge sensor arrays

Xinyu Wu(吴歆宇), Qing Yu(余晴), Yongcheng He(何永成), Jianshe Liu(刘建设), and Wei Chen(陈炜)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108501

Abstract

PDF


Recent advances in two-dimensional layered and non-layered materials hybrid heterostructures

Haixin Ma(马海鑫), Yanhui Xing(邢艳辉), Boyao Cui(崔博垚), Jun Han(韩军), Binghui Wang(王冰辉), and Zhongming Zeng(曾中明)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108502

Abstract

PDF


RAPID COMMUNICATION

A minimal model for the auxetic response of liquid crystal elastomers

Bingyu Yu(於冰宇), Yuanchenxi Gao(高袁晨曦), Bin Zheng(郑斌), Fanlong Meng(孟凡龙), Yu Fang(方羽), Fangfu Ye(叶方富), and Zhongcan Ouyang(欧阳钟灿)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104601

Abstract

PDF


Observation of quadratic magnetoresistance in twisted double bilayer graphene

Yanbang Chu(褚衍邦), Le Liu(刘乐), Yiru Ji(季怡汝), Jinpeng Tian(田金朋), Fanfan Wu(吴帆帆), Jian Tang(汤建), Yalong Yuan(袁亚龙), Yanchong Zhao(赵岩翀), Xiaozhou Zan(昝晓州), Rong Yang(杨蓉), Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongxia Shi(时东霞), Wei Yang(杨威), and Guangyu Zhang(张广宇)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107201

Abstract

PDF


Multiple modes of perpendicular magnetization switching scheme in single spin—orbit torque device

Tong-Xi Liu(刘桐汐), Zhao-Hao Wang(王昭昊), Min Wang(王旻), Chao Wang(王朝), Bi Wu(吴比), Wei-Qiang Liu(刘伟强), and Wei-Sheng Zhao(赵巍胜)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107501

Abstract

PDF


ARTICLE

Measurement-device-independent quantum secret sharing with hyper-encoding

Xing-Xing Ju(居星星), Wei Zhong(钟伟), Yu-Bo Sheng(盛宇波), and Lan Zhou(周澜)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  100302

Abstract

PDF


Quantum correlation and entropic uncertainty in a quantum-dot system

Ying-Yue Yang(杨颖玥), Li-Juan Li(李丽娟), Liu Ye(叶柳), and Dong Wang(王栋)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  100303

Abstract

PDF


Spin transfer nano-oscillator based on synthetic antiferromagnetic skyrmion pair assisted by perpendicular fixed magnetic field

Yun-Xu Ma(马云旭), Jia-Ning Wang(王佳宁), Zhao-Zhuo Zeng(曾钊卓), Ying-Yue Yuan(袁映月), Jin-Xia Yang(杨金霞), Hui-Bo Liu(刘慧博), Sen-Fu Zhang(张森富), Jian-Bo Wang(王建波), Chen-Dong Jin(金晨东), and Qing-Fang Liu(刘青芳)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  100501

Abstract

PDF


Fusionable and fissionable waves of (2+1)-dimensional shallow water wave equation

Jing Wang(王静), Xue-Li Ding(丁学利), and Biao Li(李彪)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  100502

Abstract

PDF


Molecule opacity study on low-lying states of CS

Rui Li(李瑞), Jiqun Sang(桑纪群), Xiaohe Lin(林晓贺), Jianjun Li(李建军), Guiying Liang(梁桂颖), and Yong Wu(吴勇)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  103101

Abstract

PDF


Formation of high-density cold molecules via electromagnetic trap

Ya-Bing Ji(纪亚兵), Bin Wei(魏斌), Heng-Jiao Guo(郭恒娇), Qing Liu(刘青), Tao Yang(杨涛), Shun-Yong Hou(侯顺永), and Jian-Ping Yin(印建平)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  103201

Abstract

PDF


Dynamics of molecular alignment steered by a few-cycle terahertz laser pulse

Qi-Yuan Cheng(程起元), Yu-Zhi Song(宋玉志), Deng-Wang Li(李登旺), Zhi-Ping Liu(刘治平), and Qing-Tian Meng(孟庆田)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  103301

Abstract

PDF


Circular dichroism spectra of α-lactose molecular measured by terahertz time-domain spectroscopy

Chun Wang(王春), Bo Wang(王博), Gaoshuai Wei(魏高帅), Jianing Chen(陈佳宁), and Li Wang(汪力)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104201

Abstract

PDF


Influences of nanoparticles and chain length on thermodynamic and electrical behavior of fluorine liquid crystals

Ines Ben Amor, Lotfi Saadaoui, Abdulaziz N. Alharbi, Talal M. Althagafi, and Taoufik Soltani

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104202

Abstract

PDF


Enhancement of the second harmonic generation from monolayer WS2 coupled with a silica microsphere

Xiao-Zhuo Qi(祁晓卓), and Xi-Feng Ren(任希锋)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104203

Abstract

PDF


Variational approximation methods for long-range force transmission in biopolymer gels

Haiqin Wang(王海钦), and Xinpeng Xu(徐新鹏)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104602

Abstract

PDF


Active thermophoresis and diffusiophoresis

Huan Liang(梁欢), Peng Liu(刘鹏), Fangfu Ye(叶方富), and Mingcheng Yang(杨明成)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  104702

Abstract

PDF


Evolution of the high-field-side radiation belts during the neon seeding plasma discharge in EAST tokamak

Ji-Chan Xu(许吉禅), Liang Wang(王亮), Guo-Sheng Xu(徐国盛), Yan-Min Duan(段艳敏), Ling-Yi Meng(孟令义), Ke-Dong Li(李克栋), Fang Ding(丁芳), Rui-Rong Liang(梁瑞荣), Jian-Bin Liu(刘建斌), and EAST Team

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  105203

Abstract

PDF


First principles study of hafnium intercalation between graphene and Ir(111) substrate

Hao Peng(彭浩), Xin Jin(金鑫), Yang Song(宋洋), and Shixuan Du(杜世萱)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  106801

Abstract

PDF


Kondo screening cloud in a superconductor with mixed s-wave and p-wave pairing states

Zhen-Zhen Huang(黄真真), Xiong-Tao Peng(彭雄涛), Wan-Sheng Wang(王万胜), and Jin-Hua Sun(孙金华)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107101

Abstract

PDF


Origin of the low formation energy of oxygen vacancies in CeO2

Han Xu(许涵), Tongtong Shang(尚彤彤), Xuefeng Wang(王雪锋), Ang Gao(高昂), and Lin Gu(谷林)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107102

Abstract

PDF


Improvement of femtosecond SPPs imaging by two-color laser photoemission electron microscopy

Chun-Lai Fu(付春来), Zhen-Long Zhao(赵振龙), Bo-Yu Ji(季博宇), Xiao-Wei Song(宋晓伟), Peng Lang(郎鹏), and Jing-Quan Lin(林景全)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107103

Abstract

PDF


Prediction of quantum anomalous Hall effect in CrI3/ScCl2 bilayer heterostructure

Yuan Gao(高源), Huiping Li(李慧平), and Wenguang Zhu(朱文光)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107304

Abstract

PDF


Epitaxial Bi2Sr2CuOy thin films as p-type transparent conductors

Chen Zhou(周臣), Wang-Ping Cheng(程王平), Yuan-Di He(何媛娣), Cheng Shao(邵成), Ling Hu(胡令), Ren-Huai Wei(魏仁怀), Jing-Gang Qin(秦经刚), Wen-Hai Song(宋文海), Xue-Bin Zhu(朱雪斌), Chuan-Bing Cai(蔡传兵), and Yu-Ping Sun(孙玉平)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107305

Abstract

PDF


Synthesis and properties of La1-xSrxNiO3 and La1-xSrxNiO2

Mengwu Huo(霍梦五), Zengjia Liu(刘增家), Hualei Sun(孙华蕾), Lisi Li(李历斯), Hui Lui(刘晖), Chaoxin Huang(黄潮欣), Feixiang Liang(梁飞翔), Bing Shen(沈冰), and Meng Wang(王猛)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107401

Abstract

PDF


Characteristics of secondary electron emission from few layer graphene on silicon (111) surface

Guo-Bao Feng(封国宝), Yun Li(李韵), Xiao-Jun Li(李小军), Gui-Bai Xie(谢贵柏), and Lu Liu(刘璐)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  107901

Abstract

PDF


Effect of interface anisotropy on tilted growth of eutectics: A phase field study

Mei-Rong Jiang(姜美荣), Jun-Jie Li(李俊杰), Zhi-Jun Wang(王志军), and Jin-Cheng Wang(王锦程)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108101

Abstract

PDF


Accurate determination of anisotropic thermal conductivity for ultrathin composite film

Qiu-Hao Zhu(朱秋毫), Jing-Song Peng(彭景凇), Xiao Guo(郭潇), Ru-Xuan Zhang(张如轩), Lei Jiang(江雷), Qun-Feng Cheng(程群峰), and Wen-Jie Liang(梁文杰)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108102

Abstract

PDF


Development of ZnTe film with high copper doping efficiency for solar cells

Xin-Lu Lin(林新璐), Wen-Xiong Zhao(赵文雄), Qiu-Chen Wu(吴秋晨), Yu-Feng Zhang(张玉峰), Hasitha Mahabaduge, and Xiang-Xin Liu(刘向鑫)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108802

Abstract

PDF


Recombination-induced voltage-dependent photocurrent collection loss in CdTe thin film solar cell

Ling-Ling Wu(吴玲玲), Guang-Wei Wang(王光伟), Juan Tian(田涓), Dong-Ming Wang(王东明), and De-Liang Wang(王德亮)

Chin. Phys. B, 2022, 31 (10):  108803

Abstract

PDFCPB专题推荐

TOPICAL REVIEW — Celebrating 30 Years of Chinese Physics B

SPECIAL TOPIC — Fabrication and manipulation of the second-generation quantum systems

SPECIAL TOPIC — Celebrating the 70th Anniversary of the Physics of Jilin University

TOPICAL REVIEW—Laser and plasma assisted synthesis of advanced nanomaterials in liquids

TOPICAL REVIEW — Progress in thermoelectric materials and devices

SPECIAL TOPIC — Emerging photovoltaic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Organic and hybrid thermoelectrics

SPECIAL TOPIC — Superconductivity in vanadium-based kagome materials

SPECIAL TOPIC— Interdisciplinary physics: Complex network dynamics and emerging technologies

SPECIAL TOPIC — Non-Hermitian physics

SPECIAL TOPIC — Unconventional superconductivity

SPECIAL TOPIC — Two-dimensional magnetic materials and devices

SPECIAL TOPIC — Ion beam modification of materials and applications

SPECIAL TOPIC — Quantum computation and quantum simulation

SPECIAL TOPIC —Twistronics

SPECIAL TOPIC — Machine learning in condensed matter physics

SPECIAL TOPIC — Phononics and phonon engineering

SPECIAL TOPIC — Water at molecular level

SPECIAL TOPIC — Optical field manipulation

SPECIAL TOPIC — Modeling and simulations for the structures and functions of proteins and nucleic acids

SPECIAL TOPIC —Terahertz physics

SPECIAL TOPIC — Ultracold atom and its application in precision measurement

SPECIAL TOPIC — Topological 2D materials

SPECIAL TOPIC — Active matters physics

SPECIAL TOPIC — Physics in neuromorphic devices

SPECIAL TOPIC — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Advanced calculation & characterization of energy storage materials & devices at multiple scale

TOPICAL REVIEW — Quantum dot displays

TOPICAL REVIEW — CALYPSO structure prediction methodology and its applications to materials discovery

SPECIAL TOPIC — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

TOPICAL REVIEW — A celebration of the 100th birthday of Kun Huang

SPECIAL TOPIC — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Strong-field atomic and molecular physics

TOPICAL REVIEW — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Topological semimetals

SPECIAL TOPIC — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Photodetector: Materials, physics, and applications

TOPICAL REVIEW — Fundamental research under high magnetic fields

Virtual Special Topic — High temperature superconductivity

Virtual Special Topic — Magnetism and Magnetic Materials


图片

长按二维码,关注我们

官网:http://cpb.iphy.ac.cn  https://iopscience.iop.org/journal/1674-1056

从投稿到录用平均审稿周期:2个月

文章录用后2天内网上预出版(DOI)

每期评选封面文章、亮点文章并多渠道宣传推送

入选“中国科技期刊卓越行动计划”
https://blog.sciencenet.cn/blog-3377544-1366034.html

上一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2022年第10期
下一篇:[转载]CPB封面文章和亮点文章 | 2022年第11期
收藏 IP: 60.27.174.*| 热度|

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...
扫一扫,分享此博文

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2023-2-2 02:57

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部