尤明庆的博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/youmingqing 何苦来哉?心不忍耳!

博文

清华简《系年》的“门管”与《左传》的“秦师遂东”

已有 2115 次阅读 2024-3-26 20:23 |个人分类:清华简|系统分类:人文社科

现在有“城管、网管” 用词,而清华简《系年》第八章有“门管“,博友您怎么看。

秦之戍人使归告曰:“我既得郑之门管矣,来袭之。”

中国哲学书电子化计划 https://ctext.org/zh隋唐(含)之前文献未见“门管“成词。《左传》用语是 “郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也”

屏幕截图 2024-03-17 154703.png

《系年》第一章 “克反商邑” ,第四章“乃追念夏商之亡由” ,“克反”和“亡由”皆未见于文献;第十五章“吴人焉或(又)服于楚”,先秦两汉文献有“焉或、焉又” 35、33 例,但焉”皆为句尾语气词,其后有标点。此外,《左传》有“申公子仪、子仪”,而《系年》为“申公子仪、申公仪”,后者文献未见,想来有误。

此前已说《系年》用词“诸正、焉将、焉始、不寅(夤)” 在先秦两汉文献中未见,而人名 高之渠弥、里之克、高之固、籴之茷,与浙大楚简士之弱、子之驷、崔之杼类似,皆未见于文献。“之”字想来属于误添。《系年》驹之克” 也属误用,文献见源于地名的“驹伯”5例、本名 “郤克”42例,未见 “郤之克”。

如果手头没有《史记》、《左传》,单独看清华简《系年》并不容易理解。《系年》第六章、第八章所述秦晋楚郑的战事,《左传》叙述极为详细,附在文末,可资比较。因为《左传》“秦师遂东”——《史记》沿用且另有“天子遂东”,想起在金克木先生文章和林琴南老先生所说“东字响极”。

 A.jpg

B.jpg

清华简《系年》

第六章   秦人起师以纳文公于晋。晋人杀怀公而立文公,秦晋焉始合好,戮力同心。二邦伐鄀,徙之中城,围商密,止申公子仪以归。

第八章   晋文公立七年,秦、晋围郑,郑降秦不降晋,晋人以不憖。秦人舍戍於郑,郑人属北门之管于秦之戍人,秦之戍人使归告曰:“我既得郑之门管矣,来袭之。”秦师将东袭郑,郑之贾人弦高将西市,遇之,乃以郑君之命劳秦三。秦师乃复,伐滑,取之。晋文公卒,未葬,襄公亲率师御秦师于崤,大败之。秦穆公欲与楚人为好,焉脱申公仪,使归求成。秦焉始与晋执乱,与楚为好。

 

《春秋左传》

(鲁) 僖公二十五年秋,秦、晋伐鄀。楚斗克、屈御寇以申、息之师戍商密。秦人过析隈,入而系舆人以围商密,昏而傅焉。宵,坎血加书,伪与子仪、子边盟者。商密人惧曰:“秦取析矣,戍人反矣。”乃降秦师。申公 子仪、息公 子边 以归。

僖公三十年九月甲午,晋侯、秦伯围郑,以其无礼于晋,且贰于楚也。晋军函陵,秦军汜南。佚之狐言于郑伯曰:“国危矣,若使烛之武见秦君,师必退。”公从之。辞曰:“臣之壮也,犹不如人,今老矣,无能为也已。”公曰:“吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。然郑亡,子亦有不利焉。”许之,夜缒而出,见秦伯,曰:“秦、晋围郑,郑既知亡矣。若亡郑而有益于君,敢以烦执事。越国以鄙远,君知其难也,焉用亡郑以陪邻。邻之厚,君之薄也。若舍郑以为东道主,行李之往来,共其乏困,君亦无所害。且君尝为晋君赐矣,许君焦、瑕,朝济而夕设版焉,君之所知也。夫晋何厌之有?既东封郑,又欲肆其西封,不阙秦,将焉取之?阙秦以利晋,唯君图之。”秦伯说,与郑人盟,使杞子、逢孙、扬孙戍之,乃还。

僖公三十二年冬,晋文公卒。庚辰,将殡于曲沃,出绛,柩有声如牛。卜偃使大夫拜。曰:“君命大事。将有西师过轶我,击之,必大捷焉。”

杞子自郑使告于秦,曰:“郑人使我掌其北门之管,若潜师以来,国可得也。”穆公访诸蹇叔,蹇叔曰:“劳师以袭远,非所闻也。师劳力竭,远主备之,无乃不可乎!师之所为,郑必知之。勤而无所,必有悖心。且行千里,其谁不知?”公辞焉。召孟明、西乞、白乙,使出师于东门之外。蹇叔哭之,曰:“孟子,吾见师之出而不见其入也。”公使谓之曰:“尔何知?中寿,尔墓之木拱矣。”蹇叔之子与师,哭而送之,曰:“晋人御师必于殽。殽有二陵焉。其南陵,夏后皋之墓也;其北陵,文王之所辟风雨也。必死是间,余收尔骨焉。”秦师遂东

僖公三十三年春,秦师过周北门,左右免胄而下。超乘者三百乘。王孙满尚幼,观之,言于王曰:“秦师轻而无礼,必败。轻则寡谋,无礼则脱。入险而脱。又不能谋,能无败乎?”及滑,郑商人弦高将市于周,遇之。以乘韦先,牛十二犒师,曰:“寡君闻吾子将步师出于敝邑,敢犒从者,不腆敝邑,为从者之淹,居则具一日之积,行则备一夕之卫。”且使遽告于郑。郑穆公使视客馆,则束载、厉兵、秣马矣。使皇武子辞焉,曰:“吾子淹久于敝邑,唯是脯资饩牵竭矣。为吾子之将行也,郑之有原圃,犹秦之有具囿也。吾子取其麋鹿以闲敝邑,若何?”杞子奔齐,逢孙、扬孙奔宋孟明曰:“郑有备矣,不可冀也。攻之不克,围之不继,吾其还也。”灭滑而还。

晋原轸曰:“秦违蹇叔,而以贪勤民,天奉我也。奉不可失,敌不可纵。纵敌患生,违天不祥。必伐秦师。”栾枝曰:“未报秦施而伐其师,其为死君乎?”先轸曰:“秦不哀吾丧而伐吾同姓,秦则无礼,何施之为?吾闻之,一日纵敌,数世之患也。谋及子孙,可谓死君乎?”遂发命,遽兴姜戎。子墨衰绖,梁弘御戎,莱驹为右。

夏四月辛巳,败秦师于殽,获百里孟明视、西乞术、白乙丙以归,遂墨以葬文公。晋于是始墨。

文嬴请三帅,曰:“彼实构吾二君,寡君若得而食之,不厌,君何辱讨焉!使归就戮于秦,以逞寡君之志,若何?”公许之,先轸朝。问秦囚。公曰:“夫人请之,吾舍之矣。”先轸怒曰:“武夫力而拘诸原,妇人暂而免诸国。堕军实而长寇仇,亡无日矣。”不顾而唾。公使陽处父追之,及诸河,则在舟中矣。释左骖,以公命赠孟明。孟明稽首曰:“君之惠,不以累臣衅鼓,使归就戮于秦,寡君之以为戮,死且不朽。若从君惠而免之,三年将拜君赐。”

秦伯素服郊次,乡师而哭曰:“孤违蹇叔以辱二三子,孤之罪也。不替孟明,孤之过也。大夫何罪?且吾不以一眚掩大德。” 

(鲁)文公十四年秋 楚庄王立,子孔、潘崇将袭群舒,使公子燮与子仪守而伐舒蓼。二子作乱,城郢而使贼杀子孔,不克而还。八月,二子以楚子出,将如商密。庐戢梨及叔麋诱之,遂杀斗克及公子燮。初,斗克囚于秦,秦有殽之败,而使归求成,成而不得志。公子燮求令尹而不得。故二子作乱。https://blog.sciencenet.cn/blog-275648-1427004.html

上一篇:文史研究正经历千年未有之变局
下一篇:清华简《系年》“焉”字与先秦两汉用例不符
收藏 IP: 202.102.253.*| 热度|

19 刘全慧 刘进平 郑永军 杨正瓴 朱晓刚 王从彦 高宏 张晓良 谢力 孙南屏 周少祥 孙颉 何青 宁利中 杨学祥 崔锦华 刘跃 马鸣 刘炜

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (1 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-4-20 21:57

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部