qims的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/qims

博文

Quant Imaging Med Surg 2022 6月份刊 部分文章

已有 2501 次阅读 2022-5-30 15:49 |系统分类:论文交流

Age-related focal thinning of the ganglion cell-inner plexiform layer in a healthy population

Yuqing Deng, Huijuan Wang, Ava-Gaye Simms, Huiling Hu, Juan Zhang, Giovana Rosa Gameiro, Tatjana Rundek, Joseph F. Signorile, Bonnie E. Levin, Jin Yuan, Jianhua Wang, Hong Jiang

Quant Imaging Med Surg 2022; 12: PDF Pages: 3034-3048

 

Sagittal morphology of the cervical spine in adolescent idiopathic scoliosis: a retrospective case-control study

Shu-Man Han, Jin-Xu Wen, Lei Cao, Hui-Zhao Wu, Chang Liu, Chen Yang, Hui-Hui Yang, Bu-Lang Gao, Wen-Juan Wu

Quant Imaging Med Surg 2022; 12: PDF Pages: 3049-3060

 

Subset selection strategy-based pancreas segmentation in CT

Yi Huang, Jing Wen, Yi Wang, Jun Hu, Yizhu Wang, Weibin Yang

Quant Imaging Med Surg 2022;  PDF Pages: 3061-3077

 

Endoscopic optical coherence tomography angiography using inverse SNR-amplitude decorrelation features and electrothermal micro-electro-mechanical system raster scan

Lin Yao, Huakun Li, Kaiyuan Liu, Ziyi Zhang, Peng Li

Quant Imaging Med Surg 2022;  PDF Pages: 3078-3091

 

Effect of 320-row CT reconstruction technology on fractional flow reserve derived from coronary CT angiography based on machine learning: single- versus multiple-cardiac periodic images

Ke Shi, Feng-Feng Yang, Nuo Si, Chen-Tao Zhu, Na Li, Xiao-Lin Dong, Yan Guo, Tong Zhang

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3092-3103

 

Rapid quantification of global brain volumetry and relaxometry in patients with multiple sclerosis using synthetic magnetic resonance imaging

Jibin Cao, Xiaohan Xu, Jingyi Zhu, Puyeh Wu, Huize Pang, Guoguang Fan, Lingling Cui

Quant Imaging Med Surg 2022;  PDF Pages: 3104-3114

 

Attention-VGG16-UNet: a novel deep learning approach for automatic segmentation of the median nerve in ultrasound images

Aiyue Huang, Li Jiang, Jiangshan Zhang, Qing Wang

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3138-3150

 

Synthesis of magnetic resonance images from computed tomography data using convolutional neural network with contextual loss function

Zhaotong Li, Xinrui Huang, Zeru Zhang, Liangyou Liu, Fei Wang, Sha Li, Song Gao, Jun Xia

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3151-3169

 

Deep learning radiomics for focal liver lesions diagnosis on long-range contrast-enhanced ultrasound and clinical factors

Li Liu, Chunlin Tang, Lu Li, Ping Chen, Ying Tan, Xiaofei Hu, Kaixuan Chen, Yongning Shang, Deng Liu, He Liu, Hongjun Liu, Fang Nie, Jiawei Tian, Mingchang Zhao, Wen He, Yanli Guo

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3213-3226

 

Deep learning image reconstruction in pediatric abdominal and chest computed tomography: a comparison of image quality and radiation dose

Kun Zhang, Xiang Shi, Shuang-Shuang Xie, Ji-Hang Sun, Zhuo-Heng Liu, Shuai Zhang, Jia-Yang Song, Wen Shen

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3238-3250 F

 

Adversarial training for prostate cancer classification using magnetic resonance imaging

Lei Hu, Da-Wei Zhou, Xiang-Yu Guo, Wen-Hao Xu, Li-Ming Wei, Jun-Gong Zhao

Quant Imaging Med Surg 2022;  PDF Pages: 3276-3287

 

Application of 18F-NaF-PET/CT in assessing age-related changes in the cervical spine

Peter Sang Uk Park, William Y. Raynor, Navpreet Khurana, Yusha Sun, Thomas J. Werner, Poul Flemming Høilund-Carlsen, Abass Alavi, Mona-Elisabeth Revheim

Quant Imaging Med Surg 2022;  PDF Pages: 3314-3324

 

Assessment of bone densitometry using radiography with a step-wedge phantom: a pilot study of the forearm

Ling Wang, Pengju Huang, Hui Du, Jian Geng, Xinghua Yin, Yandong Liu, Tanuj Puri, Bo He, Liang Lyu, Xiaoguang Cheng, Xieyuan Jiang, Klaus Engelke, Glen M. Blake

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3340-3350

 

Modeling long-range dependencies for weakly supervised disease classification and localization on chest X-ray

Fangyun Li, Lingxiao Zhou, Yunpeng Wang, Chuan Chen, Shuyi Yang, Fei Shan, Lei Liu

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3364-3378

 

Quantitative parameters of diffusion tensor imaging in the evaluation of carpal tunnel syndrome

Nhu Quynh Vo, Ngoc Thanh Hoang, Duy Duan Nguyen, Thi Hieu Dung Nguyen, Trong Binh Le, Nghi Thanh Nhan Le, Thanh Thao Nguyen

Quant Imaging Med Surg 2022;  PDF Pages: 3379-3390

 

Neuroimaging at 7 Tesla: a pictorial narrative review

Tomohisa Okada, Koji Fujimoto, Yasutaka Fushimi, Thai Akasaka, Dinh H. D. Thuy, Atsushi Shima, Nobukatsu Sawamoto, Naoya Oishi, Zhilin Zhang, Takeshi Funaki, Yuji Nakamoto, Toshiya Murai, Susumu Miyamoto, Ryosuke Takahashi, Tadashi Isa

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3406-3435

 

Cardiac computed tomography radiomics: a narrative review of current status and future directions

Jin Shang, Yan Guo, Yue Ma, Yang Hou

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3436-3453

 

Current development and prospects of deep learning in spine image analysis: a literature review

Biao Qu, Jianpeng Cao, Chen Qian, Jinyu Wu, Jianzhong Lin, Liansheng Wang, Lin Ou-Yang, Yongfa Chen, Liyue Yan, Qing Hong, Gaofeng Zheng, Xiaobo Qu

Quant Imaging Med Surg 2022; PDF Pages: 3454-3479 
https://blog.sciencenet.cn/blog-2649160-1340854.html

上一篇:MrOS(Hong Kong)与MsOS(Hong Kong) 研究结果显示老年华人的脊柱更加健康
下一篇:Quantitative Imaging in Medicine and Surgery 7 月刊部分文章
收藏 IP: 137.189.133.*| 热度|

1 杨正瓴

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2024-6-17 18:45

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部