www.nanohust.com分享 http://blog.sciencenet.cn/u/arthury www.nanohust.cn; www.nanohust.xyz


  • 华中科技大学,副教授

    • 信息科学->光学和光电子学->光子与光电子器件

    扫一扫,分享此博客主页
统计信息

已有 73726 人来访过

【nanoHUST】微纳光子学相关学习资料集合贴 2018-11-16
  ———  ||| 学术报告   |||  ——— 2015 Ken Crozier 纳米尺度上的光:带你进入神奇的纳米光学世界 ht ...
(727)次阅读|(0)个评论
【平面光学导论】S2E2-光子晶体光学2-矩阵法 2018-10-31
  ———  ||| 教学视频   |||  ——— http://www.iqiyi.com/w_19s3as4qnp.html http://v.youku.com/v_show/id_XMzg ...
(355)次阅读|(0)个评论
【平面光学导论】S2E1-光子晶体光学1-概述 2018-10-25
———  ||| 教学视频   |||  ——— http://v.youku.com/v_show/id_XMzg4NjM3NTE4NA==.html?spm=a2h3j.8428770.3416059.1 ...
(405)次阅读|(0)个评论
【平面光学导论】S1E19-偏振光学5-菲涅尔公式b 2018-10-20
  ———  ||| 教学视频   |||  ——— http://v.youku.com/v_show/id_XMzg3ODA3NzIxNg==.html?spm=a2h3j.8428770.34160 ...
(602)次阅读|(0)个评论
【平面光学导论】S1E18-偏振光学4-菲涅尔公式a 2018-10-18
    ———  ||| 教学视频   |||  ——— http://www.iqiyi.com/w_19s1m6bgxh.html http://video.tudou.com/v ...
(396)次阅读|(0)个评论
【平面光学导论】S1E17-偏振光学3-琼斯矩阵 2018-10-16
  ———  ||| 教学视频   |||  ——— http://www.iqiyi.com/w_19s1xxd0dl.html https://v.qq.com/x/page/a0750vjbp ...
(620)次阅读|(0)个评论
【平面光学导论】S1E16-偏振光学2-偏振态的三种表达方式 2018-10-15
  ———  ||| 教学视频   |||  ——— http://www.iqiyi.com/w_19s218bqyx.html http://v.youku.com/v_show/id_XMzg2 ...
(611)次阅读|(0)个评论
【课题组新闻】祝贺NanoHUST课题组李君宇同学荣获国家奖学金 2018-10-15
  祝贺李君宇同学荣获华中科技大学光电学院 2018 年硕士国家奖学金 1.     J. Li, R. Gan, Q. Guo, H. Liu, J. Xu, an ...
(757)次阅读|(0)个评论
【平面光学导论】S1E15-偏振光学1-概述 2018-10-11
    ———  ||| 教学视频   |||  ——— 教学视频地址:  http://player.youku.com/embed/XMzg1ODE0OTkzMg== ...
(536)次阅读|(0)个评论
[转载]【转载】上海技术物理研究所2019年接收推荐免试研究生申请办法 2018-10-03
帮技术物理所的老师转载   https://mp.weixin.qq.com/s/SSFv8RWMvm9vAhnro0gw5g 原创:   研究生部   技物教育   8月15日 ...
(479)次阅读|(0)个评论

查看更多

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备14006957 )

GMT+8, 2018-12-14 22:31

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部