laofan68的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/laofan68

博文

历史 文化46:封龙山诗词:沈鉴的“和游封龙山”

已有 867 次阅读 2020-2-11 19:23 |个人分类:历史 文化|系统分类:人文社科| 健康, 健康新定义, 健康学, 宏观健康学, 封龙山

(沈鉴)(乔宇的)游封龙山[1]

知县  沈鉴2

                                

 (一)

名山峭石断天棱,高插晴空秀叠层。

鸡犬声闻联井3落,桑麻掩映遍丘塍。

观风访古多遗墨,煮茗焚香有野僧。

极目黎元还得所,欲全五袴愧何曾。

     (二)

乘兴登临不惮疲,满前风景更清奇。

帘笼草色春归处,庭转花阴日午时。

地属槐阳4千古镇[5],山同昭代万年期。

好怀放㾗乾坤里,凿石题诗总是宜。

     (三)

晨光初上色熹微,突兀层峦势若飞。

人仰一方真胜概,天开四面古屏围。

江山有容堪题品,风日留人欲忘归。

坐到幽林更深处,暗香清馥上征衣。

 

附录:把乔宇的游封龙山录于此,以便对比研究。

游封龙山  尚书  乔宇                

 (一)

清秋山骨晓棱棱,散尽烟霏翠色层。遍野牛羊依草泽,绕村禾黍带田塍。

地存书院寻遗老,树掩禅房问旧僧。笑在封龙最高顶,古今临眺几人曾。

         (二)

踏遍巑岏力未疲,老夫非是大耽奇。亲看洞口云生处,直待山腰日转时。

九点齐州开远望,三秋恒岳占幽期。龙峰熊耳高千仞,大石题名道总宜。

         (三)

八面崚嶒拥翠微,封龙山好似龙飞。丹崖远近苍霞映,碧殿东西禄树围。

异境一方惊始到,奇游两日淡忘归。独怜书院无山长,半是黄冠半衲衣。

 

编者说明:

[1]这三首诗是作者沈鉴“和”乔宇的“游封龙山”的诗。因它的创作时间在上篇博文介绍的赵维藩的“和游封龙山韵”之后,所以有的资料上这些诗的标题为“和游封龙山次前韵”。

原文标中没有(一)、(二)、(三)这3个字,这里文中这三个字是编者加的。

[2]沈鉴:元氏县志上介绍:浙江乌程监生,嘉靖十四年任(元氏县知县),丁内艰去。以子贵封刑部主事。

编者认为“丁内艰去”很可能是上任时间不长就去世了。因为元氏县的下一任知县是嘉靖十六年上任。另外,编者还查到“沈鉴墓志”,其中有以下内容:“沈鉴墓志是浙江省仁和县出土的文物”, 明嘉靖16(1537)87日卒”等。若两个沈鉴是同一个人,就是到元氏县任知县后2年左右就去世了,在任时间肯定不长。

[3]“联井”,有可能是指传说中在山顶百鹤庵中的、吕洞宾把剑抛向空中落下后形成的双井。不过编者印象中只见到一口井,里面有水。

[4]“槐阳”,指元氏县,因为元氏县城及县的大部分面积在槐河北边,中华文化中河的北边为“阳”。

[5]很可能是指南佐(镇)。南佐距封龙山阳面山脚下约2公里。它的东面几里以外就是华北大平原,西边是太行山,是远近闻名的千年古镇。

 

 
http://blog.sciencenet.cn/blog-75458-1218063.html

上一篇:健康学与抗衰老27:非接触体温测量准吗?
下一篇:健康学与抗衰老28:免疫系统是如何战胜新冠病毒的?

3 郑永军 刘炜 曾新林

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2020-3-30 09:50

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部