Chenfiona的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/Chenfiona

博文

智能科学最新研究成果

已有 247 次阅读 2021-2-22 10:14 |个人分类:最新资讯|系统分类:博客资讯


2月,IJAC第一期正式出版,内容涵盖遥感图像配准、掌纹及掌静脉识别等,包括西安电子科技大学公茂果教授团队、合肥工业大学贾伟副教授团队等2篇特约稿件。


image.png

Yue Wu, Jun-Wei Liu, Chen-Zhuo Zhu, Zhuang-Fei Bai, Qi-Guang Miao, Wen-Ping Ma, Mao-Guo Gong

中文导读:

公茂果团队 | 综述:计算智能在遥感图像配准中的应用 

全文下载:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1248-x  image.png

​Wei Jia, Jian Gao, Wei Xia, Yang Zhao, Hai Min, Jing-Ting Lu

中文导读:

新兴技术 | 经典CNN对2D&3D掌纹及掌静脉识别的性能评估 

全文下载:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1257-9 image.png

Punyanuch Borwarnginn, Worapan Kusakunniran, Sarattha Karnjanapreechakorn, Kittikhun Thongkanchorn

全文下载:

http://www.ijac.net/en/article/doi/10.1007/s11633-020-1261-0  

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1261-0image.png

Abhijit Guha, Debabrata Samanta

​全文下载:

http://www.ijac.net/en/article/doi/10.1007/s11633-020-1247-y 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1247-y image.png

​Wei-Ping Ma, Wen-Xin Li, Jin-Chuan Sun, Peng-Xia Cao

全文下载:

http://www.ijac.net/en/article/doi/10.1007/s11633-020-1246-z 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1246-z image.png

​Yun-Shui Zheng, Yan-Wei Jin, Yu Dong

全文下载:

http://www.ijac.net/en/article/doi/10.1007/s11633-020-1241-4 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1241-4 image.png

Bing-Shan Jiang, Hai-Rong Fang, Hai-Qiang Zhang

全文下载:

http://www.ijac.net/en/article/doi/10.1007/s11633-020-1255-y 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1255-y image.png

Sumi Phukan, Chitralekha Mahanta

全文下载:

http://www.ijac.net/en/article/doi/10.1007/s11633-020-1242-3 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1242-3 image.png

Mohammad Al-Fetyani, Mohammad Hayajneh, Adham Alsharkawi

全文下载:

http://www.ijac.net/en/article/doi/10.1007/s11633-020-1251-2 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1251-2 image.png

​Jun-Feng Zhang, Lai-You Liu, Shi-Zhou Fu, Shuo Li

全文下载:

http://www.ijac.net/en/article/doi/10.1007/s11633-020-1245-0 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11633-020-1245-0image.png

​牛年听牛课 | 3场AI前沿报告,必看!

回放 & PPT | 澳科学院院士Brian Anderson最新报告

IJAC 2020高被引论文 & 优秀审稿人

重磅 | 2021年国际学术会议参考列表

全球前列!IJAC"世界期刊影响力指数(WJCI)"喜人

最新 | 《2020全球工程前沿》全文

最新 | 2020研究前沿及热点解读image.png

​公茂果团队 | 综述:计算智能在遥感图像配准中的应用

新兴技术 | 经典CNN对2D&3D掌纹及掌静脉识别的性能评估

2019-2020高被引学者论文集锦


image.pnghttp://blog.sciencenet.cn/blog-749317-1273290.html

上一篇:牛年听牛课 | 3场AI前沿报告,必看!
下一篇:新模型!模拟人眼预测图像质量,失真也不怕

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2021-4-20 14:29

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部