zhongmaoch的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/zhongmaoch

博文

读《道德经》第三十章:何谓“不道早已”?

已有 1814 次阅读 2020-7-30 14:59 |系统分类:人文社科

读《道德经》第三十章:何谓“不道早已”?

《道德经》第三十章原文以道佐人主者,不以兵强天下。其事好还:师之所处,荆棘生焉;大军过后,必有凶年。善者果而已,不以取强。果而勿矜,果而勿伐,果而勿骄,果而不得已,果而勿强。物壮则老,是谓不道,不道早已。

以道佐人主者,不以兵强天下”句,含义是:单纯依靠“兵强”之类的外在强力是难以胜任治理天下职能的

其事好还:师之所处,荆棘生焉;大军过后,必有凶年”的含义是:这类事物是有其“报复性”后续影响效应的,比如,军伍过后、大战过后,粮食作物不种,常有荒年。用现代学术思想来理解,“其事好还”的意涵是:事物不是孤立的,而是有其关联性、时滞性、反馈性影响效应。

善者果而已,不以取强”的含义,以现代学术思想来理解即是:充分认识事物规律的人,即使采用外在力量,也只是使之回复平衡状态,并不采用外在强力方式去取得某一方面的绝对优势。“”字在这里的含义是:采取果决的举措,短时取效。

果而勿矜,果而勿伐”句,含义是:一个事物,在系统中有其地位和作用,是在相互之间的协调平衡过程中得以认定的。即使通过兵事等特殊手段获得了预期结果,也不能认为自身比关联者地位作用更重要。“”的含义是“自尊自大”,“伐”的含义是“夸耀、显耀”。

果而不得已”句的含义是:兵事等外在强力手段只能解决短期问题,但并不能真正解决根本矛盾

果而勿强。物壮则老,是谓不道,不道早已”,本书作者认为,较合理的断句宜为“果而勿强物,壮则老,是谓不道,不道早已”,放在兵事论述之后,所要阐述的意涵是:兵事只可在不得已的情形下,短期性地解决“无解的问题”,而不可用于使自身进一步强大或倚强凌弱的目标。否则,将陷入“壮则老,不道早已”的结局。“壮”在《道德经》中的含义是,人为强之壮之,而不符合自然的“生长壮老矣”之自然规律。

本章的哲学意涵要真正地践行“道”并有效发挥其功用,必须遵循“不可强为原则”,亦即,不可以强制方式去实现目标。因为,天下万事万物,强制方法,通常都难以达成目标。尤其是以战争之类的强制方式来解决问题,既不可取,也难以持久有效。原因是,强制的方式方法,必然伴随着诸多负面的影响,久久难以消除。即使在不得已的情形下,使用了这一方式方法,也必然耗损其正常的生长潜力,而提前衰退。这就是“不道早已”规律的体现。

 转摘自《<道德经>新识及其生态文明启示》钟茂初著,光明日报出版社2019年版https://item.jd.com/12623115.htmlhttp://blog.sciencenet.cn/blog-1251036-1244247.html

上一篇:读《道德经》第二十九章:何谓“去甚,去奢,去泰”?
下一篇:读《道德经》第三十一章:何谓“有道者不处”?

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2021-9-22 21:41

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部