zhongmaoch的个人博客分享 http://blog.sciencenet.cn/u/zhongmaoch

博文

读《道德经》第十七章:何谓“我自然”?

已有 531 次阅读 2020-5-16 14:17 |系统分类:人文社科

读《道德经》第十七章:何谓“我自然”?

《道德经》第十七章原文 太上,不知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之。信不足焉,有不信焉。犹兮,其贵言。功成事遂,百姓皆谓:“我自然”。

太上,不知有之;其次,亲而誉之;其次,畏之;其次,侮之”句,以现代事物来比拟阐释本章主要意涵的话,其大致的含义是:最好的社会统治者是,感觉不到统治的存在而秩序井然;其次好的统治者是,感觉得到他的存在,社会公众对其是信服的;再其次的统治者是,社会公众并不十分信服统治者的统治,但又慑于其威权不敢有所表示;最差的统治者是,谁都不信任他,也不尊重他的统治。所以,最好的统治是,规则简单,统治令人信服且有权威,但并不轻易发号施令。社会秩序井然,但公众都觉得自然而然,而不会归功于好的统治手段。最恰切的例子是:体育赛场上的裁判,最称职的裁判是,在赛场上感觉不到他的存在而赛事顺畅进行;其次好的裁判是,感觉得到他的存在,但比赛双方对其裁定都是信服的;再其次的裁判是,大家很担心他的裁定会不会出错,但又慑于其威权不敢有所表示;最差的裁判是,谁都不信任他,也不尊重他的裁定。最好的赛事是,规则简单,裁判令人信服且有权威,但并不轻易发号施令。一场顺畅的赛事,谁都觉得自然而然,而不会归功于好裁判。

本章的哲学意涵:“道”的基本特征是稳态,一个稳态系统则具有平衡、兼容、稳定、永续、可预期等状态特征。将之应用于社会统治之中,那么,最好的统治秩序就是,一切都自然而然,亦即系统正常运转,而无须任何的外在干预。统治者悠然而社会无事,是最好的社会状态;而统治者无处不在,不断发号施令,则是社会系统运转不正常的状态。

转摘自《<道德经>新识及其生态文明启示》钟茂初著,光明日报出版社2019年版https://item.jd.com/12623115.htmlhttp://blog.sciencenet.cn/blog-1251036-1233451.html

上一篇:读《道德经》第十六章:何谓“知常容,容乃公,公乃全”?
下一篇:读《道德经》第十八章:何谓“大道废,有仁义”?

0

该博文允许注册用户评论 请点击登录 评论 (0 个评论)

数据加载中...

Archiver|手机版|科学网 ( 京ICP备07017567号-12 )

GMT+8, 2021-1-21 02:08

Powered by ScienceNet.cn

Copyright © 2007- 中国科学报社

返回顶部